ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67 ธ.ก.ส.โอนวันนี้

02 ธันวาคม 2566

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67 ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินวันนี้รอบแรก ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกว่า 8 แสนรายวงเงินกว่า 9 พันล้าน ล่าสุดโอนงวด 3 แล้วอีกกว่า 1 พันล้านบาท

จากกรณีที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินไร่ละ 1000 ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้าน โดยโอนเงินไร่ละ 1000 ธ.ก.ส. โอนให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์

 • จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน
 • พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ
 • เริ่มตั้งแต่ 28 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้
 • เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อให้กษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ระยะเวลาดำเนินการ

 •  ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
 • ระยเวลาจ่ายเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567

โอนเงินไร่ละ 1000 ธ.ก.ส.โอนแล้ววันนี้

 

สำหรับเงินไร่ละ 1000 จะดำเนินการโอนเงินในรอบที่ 1  

 • ให้กับเกษตรกร 868,802 ราย
 • วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท

แผนโอนเงินไร่ละ 1000 ธ.ก.ส.ในแต่ละสาขา

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67 เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
 • หลังจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน  13 หลัก
 • คลิก ตรวจสอบ
 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • สามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบทันที https://chongkho.inbaac.com/ 
 • เมื่อมีเงินโอนเข้าแล้วสามารถกด ATM ได้ทันที

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67

 

2 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอสาขาน้ำเกลี้ยง แจงแผนการจ่ายเงินไร่ละ 1000 
พร้อมแจ้งขั้นตอนการรับเงิน ดังนี้

1. ตรวจสอบสถานะการและการโอนเงินได้จาก

 • ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร http://farmer.doae.go.th/
 • ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน http://chongkho.inbaac.com/
 • ตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือ BAAC Connect หรือ BAAC SMS Alert

2. ปรับสมุดบัญชีเงินฝากที่ตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส.

3. กรณีถอน ผ่านสมุดบัญชีเงินฝาก ให้ติดต่อขอถอนเงินตามแผนการจ่ายที่กำหนด

4. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชีเงินฝาก, ใบถอนเงินฝาก, รับบัตรคิว และรอรับบริการตามลำดับคิว

5. ท่านที่มีบัตร ATM และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile สามารถถอนเงินผ่านตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ทุกตู้บริการของ ธ.ก.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการโอนเงินดังกล่าว

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67 ธ.ก.ส.โอนวันนี้
          

ขณะที่ ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงแผนการจ่ายเงินไร่ละ1000  ตามรายสาขาดังนี้

1.สาขาพยัคฆ์ฯวันละ300 คิว

2.สาขาบรบือวันละ400 คิว

3.สาขาแกดำวันละ300 คิว

4.สาขาสี่แยกพยัคฆ์วันละ200 คิว

5.สาขายางสีสุราช วันละ 300 คิว

6.สาขาแพง วันละ 300 คิว

เช็คเงินไร่ละ 1000 ปี 66 67 ล่าสุด

 

เช็คเงินไร่ละ 1000 ปี 66 67 ล่าสุด

 

 

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 ด้วยเลขบัตรประชาชนปี 66 67 ธ.ก.ส.โอนวันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละ 1,000 ช่วยชาวนาอีก 6.1 พันล้าน

ล่าสุดวันนี้ 18 ธันวาคม 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ตามนโยบายรัฐบาล ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในรอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 6,105 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อีกจำนวน 688,013 ครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นี้

ล่าสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2566  ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละ 1,000 บาท ปีการผลิต 2566/67 เป็นรอบที่ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1.3 แสนครัวเรือน เป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท  โดย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาแล้ว 2 รอบ ในวันนี้เป็นการโอนรอบที่ 3 จำนวน 1.35 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 1,195 ล้านบาท

ล่าสุดวันที่ 17 มกราคม 2567  นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาแล้ว 3 รอบ ในวันนี้เป็นการโอนรอบที่ 4 จำนวน 1.15 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 868 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-
2 ธ.ค.2566 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2566 และรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566 รวมกับการโอนเงินรอบที่ 4 ในวันนี้ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 4.57 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 52,596 ล้านบาท.

ที่มา: ธ.ก.ส.