กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

07 พ.ย. 2566 | 10:38 น.

รมว.เกษตรฯผนึกกำลัง ผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มเฝ้าระวังลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดน ป้องกระทบราคาตก-สวมสิทธิ์ส่งออก ขณะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เมืองจันทน์-ระยอง และภาคตะวันออกลุยขับเคลื่อนทันที

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนด้านการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน เพื่อสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน และเป็นการสนับสนุนเสถียรภาพให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ ตลอดจนการเป็นผู้นำในการส่งเสริมสันติภาพ และผลประโยชนร่วมกันของโลก และบริหารสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมายนั้น

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

 

วันนี้ (7 พ.ย. 2566) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 1-4 เพื่อขอให้ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 1-4 สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแล  เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่แนวชายแดน และจุดตรวจต่างๆ รวมถึงเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตร

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืช และผลผลิตทางการเกษตร ของประเทศเพื่อนบ้านหลายชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง กระเทียม หอมแดง กาแฟ และยางพารา เป็นต้น ซึ่งอาจมีการลักลอบนำสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวมาจำหน่ายตามแนวชายแดน ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าพืช ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ และอาจนำมาซึ่งศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามาระบาดในประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อภาคการผลิตพืชของเกษตรกร

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

 

ตลอดจนการนำมาสวมสิทธิ์สินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งเป็นการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตรของไทย โดยอาจนำไปสู่การระงับการนำเข้าสินค้าพืช และผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้อีกด้วย

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

 

ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รุดลงพื้นที่ จันทบุรี ระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออกทันที พร้อมสั่งการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (ผอ.สวพ. 6) หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เข้มงวดตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่การกระทรวงเกษตรฯ ที่กำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างจริงจัง

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังผบ.ทบ.-แม่ทัพ 4 ภาค คุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร