“ไชยา”ประกาศ สงครามการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด

26 ก.ย. 2566 | 12:08 น.

"ไชยา"รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าสางปัญหารักษากลไกการตลาดเพื่อคนไทย พร้อมประกาศสงครามการลับลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน สินค้าเถื่อนทุกชนิด

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ต้องใช้แนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ คือการรักษาเสถียรภาพด้านสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการรักษากลไกทางการตลาดเพื่อคนไทยทุกคน การผลิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเสริมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะหากวันนี้ยังปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนสินค้าเถื่อนได้ จะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์

 

“การป้องกันปัญหาการลักลอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด วันนี้ขอย้ำว่า ตนขอประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน และ บุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมถึงข้าราชการในส่วนที่ตนดูแล ไม่ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม และ องค์การโคนมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม"
เนื้อเถื่อน-สินค้าเถื่อน

 

รมช.ไชยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เร็วๆ นี้จะเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อทำลายเนื้อหมูเถื่อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าและไม่ได้มาตรฐานทั้งสิ้น ดังนั้นภารกิจนี้จึงไม่ใช่แค่การทำลายอย่างเดียว แต่เป็นการประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน สินค้าเถื่อน ให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด
 

 

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์