รัฐพร้อมเดินหน้า ขายสินค้าเกษตรกับจีน กว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

17 ต.ค. 2566 | 06:56 น.

"นฤมล"ผู้แทนการค้าไทย เผย รัฐบาลพร้อมเดินหน้าเปิดตลาดขายสินค้าเกษตรกับจีน ระบุมูลค่าการซื้อสินค้าเกษตรกับจีนมากกว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาสินค้าไทยไปจีน โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าร่วมหารือ

นางนฤมล  เปิดเผยภายหลังการหารือว่า สินค้าการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศจีน โดยมีมูลค่าการซื้อสินค้าเกษตรของไทยในแต่ละปี มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท  ซึ่งความต้องการซื้อสินค้าเกษตรของไทยจากประเทศจีนมีมากกว่านี้ แต่ทางประเทศไทยมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน อาทิ กฎระเบียบต่างๆ ที่จะต้องปรับปรุงให้อำนวยความสะดวกต่อการส่งออกให้ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกได้มากกว่านี้ 

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวอีกว่า  การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ได้ผลเป็นที่พอใจ ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากประเด็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเรื่องการตั้ง One Stop Service (OSS) ที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ ยังมีความพร้อมดำเนินการขยายจุด OSS ตามพื้นที่ชายแดนทั้งหมด เพื่อให้เป็นศูนย์การจัดการเบ็ดเสร็จทั้งเรื่องเอกสารและการปล่อยสินค้า โดยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ภายในระยะเวลา 3 เดือน

รัฐพร้อมเดินหน้า ขายสินค้าเกษตรกับจีน  กว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับปัญหาเรื่องการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบของประเทศจีน ทำให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น

รัฐพร้อมเดินหน้า ขายสินค้าเกษตรกับจีน  กว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

"รัฐบาล พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย และพี่น้องเกษตรกร โดยจะจัดหาช่องทางการจำหน่าย และดำเนินมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งออกสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น" ผู้แทนการค้ากล่าว