“นิพนธ์”หนุนทุเรียนเป็นผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

17 มิ.ย. 2566 | 12:48 น.

“นิพนธ์”หนุนทุเรียนเป็นผลไม้เชิงพาณิชย์ของภาคใต้ ชี้ส่งออกหลายแสนล้านบาท เทียบยางพารา เตรียมดันสงขลาเป็นเมืองทุเรียน

วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่สวนสี่พันไร่ บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ จัดงานฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกทุเรียนสู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ในอำเภอสะเดาและอำเภอใกล้เคียง เช่น สะบ้าย้อย เทพา อำเภอนาทวี อำเภอรัตภูมิ 

 

โดยมีทีมนักวิชาการและเกษตรจังหวัดสนับสนุนด้านวิชาการ โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียนแปลงใหญ่มาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 ราย  แยกฐานปฏิบัติการเป็น 4 ฐาน เช่น เทคนิคการใส่ปุ๋ย การลดต้นทุนการปลูกทุเรียน การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และการป้องกันแมลงศัตรูพืช 

“นิพนธ์”หนุนทุเรียนเป็นผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ทุเรียนเป็นผลไม้ในเชิงพาณิชย์ มีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านใกล้เคียงกับยางพารา นี่คือสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียน ให้มีความรู้ในการจัดการขั้นพื้นฐาน มีความรู้ดูแลต้นทุเรียนและการบริหารเทคนิคการจัดการมีมาตรฐาน เป็นสิ่งที่ผมต้องการมาเรียนรู้ซึ่งในอนาคตอาจจะสนับสนุนให้ลูกหลานมาทำสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยเตรียมพื้นที่ไว้บ้างแล้ว

 

ด้านนายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าในจังหวัดสงขลา มีการปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์จำนวน 16,000 ไร่ พื้นที่หลักคืออำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอรัตภูมิ และอำเภอเทพา

 

"แนวทางของสำนักงานเกษตรจังหวัด เน้นการทำให้ได้มาตรฐานของเกษตร มีแปรงที่ได้มาตรฐาน GAP ประมาณ 700 -800 แปลง เป็นเรื่องที่เร่งสร้างมาตรฐาน และส่งเสริมการทำเกษตรกรรม"

 

สำหรับในแนวทางของปีหน้าเราจะขับเคลื่อน 2 แนวทาง ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ GAP  และส่งเสริมในระบบสวนทุเรียนแปลงใหญ่ และการปั้นสมาคมสวนทุเรียนในจังหวัดสงขลา ซึ่งในอนาคตจะขับเคลื่อนสงขลาเป็นเมืองทุเรียน โดยร่วมกับเอกชน เกษตรกรในพื้นที่