คลังแก้หนี้นอกระบบแล้ว 537 ล้านบาท ช่วยกว่า 1 หมื่นราย

19 พ.ค. 2567 | 12:47 น.

คลังรายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ชี้มีประชาชนได้รับการดูแลแล้ว 1.1 หมื่นราย มูลค่ากว่า 537 ล้านบาท แนะผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกกฎหมาย

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าประจำสัปดาห์การดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 16 พฤษภาคม 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน 11,254 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 537.58 ล้านบาท 

ทั้งนี้ มีจำนวนประชาชนได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (9 พฤษภาคม 2567) จำนวน 409 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 และเป็นยอดอนุมัติที่เพิ่มขึ้น 15.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.87

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนตามที่กล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย

โดยนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,140 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,170,072 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 40,281.11 ล้านบาท ซึ่งประชาชนที่สนใจขอกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 75 จังหวัด ได้ที่ www.1359.go.th