มีอยู่จริง “ร้านอาหารธงฟ้า” ราคา 35 บาท

13 ตุลาคม 2565

“พาณิชย์” ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ปลุกร้านค้าทั่วประเทศ 5,383 ร้าน ปั้นแคมเปญ “ร้านอาหารธงฟ้า” ราคา 35 บาท หิวเมื่อไร อยากรู้ที่ตั้งอยู่ ทีไหน คลิกเลยหาร้าน https://thongfahfood.dit.go.th/

มีอยู่จริง “ร้านอาหารธงฟ้า” ราคา 35 บาท

 

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น กรมการค้าภายในตระหนักถึงปัญหานี้ จึงดำเนินโครงการ “ร้านอาหารธงฟ้า” จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ในราคาประหยัด

 

เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ ในราคาประหยัด คุณภาพดี ซึ่งในปัจจุบันมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,383 ร้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 556 ร้าน ในภูมิภาค 4,827 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด”

มีอยู่จริง “ร้านอาหารธงฟ้า” ราคา 35 บาท

 

มีรายการอาหารที่ราคาจำหน่าย ไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง นอกจากนี้กรมยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระดับคุณภาพร้านอาหารธงฟ้า พร้อมทั้งยกระดับร้านอาหารธงฟ้าให้เป็น ‘ร้านอาหารธงฟ้าติดดาว’ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

 

โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานของระบบการจัดอันดับร้านอาหารธงฟ้าที่ทางกรมการค้ากำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ความอร่อยของอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไปสะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารที่ผ่านการยกระดับให้เป็น “ร้านอาหารธงฟ้าติดดาว” ทั่วประเทศ มีจำนวน 449 ร้าน แบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 22 ร้าน ส่วนภูมิภาค 427 ร้าน

 

มีอยู่จริง “ร้านอาหารธงฟ้า” ราคา 35 บาท

นายอาวุธ   กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้า ให้กับทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุง เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจแวะชมแวะชิม และผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครหรือค้นหาร้านอาหารธงฟ้าได้ที่ https://thongfahfood.dit.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ