ชี้เป้า “ร้านอาหารธงฟ้า”ราคาถูกทั่วปท.

14 ตุลาคม 2565

"พาณิชย์”ปักหมุดร้านอาหารราคาประหยัด ที่ร้านธงฟ้า 5,383 ร้านทั่วประเทศ ราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง ยกระดับเป็น “ร้านอาหารธงฟ้าติดดาว” ราคาเหมาะสม อร่อย สถานที่สะอาดแล้ว 449 ร้าน มีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมฯ ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารธงฟ้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด คุณภาพดี ซึ่งในปัจจุบันมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,383 ร้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 556 ร้าน ในภูมิภาค 4,827 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัดมีรายการอาหารที่ราคาจำหน่าย ไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระดับคุณภาพร้านอาหารธงฟ้า พร้อมทั้งยกระดับร้านอาหารธงฟ้าให้เป็น ร้านอาหารธงฟ้าติดดาวเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานของระบบการจัดอันดับร้านอาหารธงฟ้าที่

 

 

 

ทางกรมฯ กำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ความอร่อยของอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไปสะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารที่ผ่านการยกระดับให้เป็นร้านอาหารธงฟ้าติดดาวทั่วประเทศ มีจำนวน 449 ร้าน แบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 22 ร้าน ส่วนภูมิภาค 427 ร้าน
 

ชี้เป้า “ร้านอาหารธงฟ้า”ราคาถูกทั่วปท.

“ขอเชิญชวนให้ประชาชนสนใจแวะชมแวะชิม อาหารราคาประหยัดที่ร้านธงฟ้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และช่วยอุดหนุนร้านค้า โดยสามารถค้นหาร้านอาหารธงฟ้าได้ที่ https://thongfahfood.dit.go.th/Default.aspx ส่วนร้านอาหารที่สนใจสมัครเป็นร้านธงฟ้า ก็สมัครได้ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”

ชี้เป้า “ร้านอาหารธงฟ้า”ราคาถูกทั่วปท.

ชี้เป้า “ร้านอาหารธงฟ้า”ราคาถูกทั่วปท.