"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

30 มี.ค. 2566 | 05:21 น.

“ระพีภัทร์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รุดให้กำลังใจ พร้อมสั่งสำรวจความเสียหาย “จันทบุรี-ตราด” 9 อำเภอ 24 ตำบล 58 หมู่บ้าน หลังพายุถล่ม เผยทุเรียนเสียหายคิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 220 ล้านบาท เตือนล้งห้ามนำทุเรียนร่วงหล่นส่งออก หากพบโดนแบนทันที

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นห่วงเกษตรกรภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม จึงมอบหมายให้ตนลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเกษตรกร พร้อมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดในการตรวจทุเรียนในโรงคัดบรรจุ(ล้ง) เพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้เกิดลมกระโชกแรงซึ่งเป็นผลพวงจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ จ.จันทบุรี และจ.ตราด ส่งผลให้สวนผลไม้ของเกษตรกร ถูกแรงลมหักโค่นล้มจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนทุเรียนถูกแรงลม พัดผลร่วงหล่นจากต้น กระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ ทำให้เจ้าของสวนหลายรายต้องสูญเงินล้านในพริบตา เนื่องจากทุเรียนมีอายุใกล้เก็บเกี่ยวออกขายสู่ตลาด

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเร่งประสาน ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมสำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดยกำชับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดในการตรวจสอบทุเรียนในโรงคัดบรรจุ เพื่อป้องกันการคละปนทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากวาตภัย โดยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดจันทบุรีและตราดได้รับความเสียหายรวม 9 อำเภอ 24ตำบล 58 หมู่บ้าน มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 514 ราย ผลผลิตทุเรียนเสียหายราว 1,500 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 220 ล้านบาท  (เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 150 บาท)

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลว่า เกษตรกรมีการนำผลทุเรียนที่ได้รับผลกระทบมาจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อในตลาดเนินสูงอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในราคากิโลกรัมละ 30 - 35 บาท โดยแบ่งตามชั้นคุณภาพซึ่งผู้รับซื้อแจ้งว่าจะนำผลผลิตที่ยังไม่ครบอายุเก็บเกี่ยวนี้ส่งเข้าห้องเย็นตลาดไท เพื่อบ่มแล้วแกะเนื้อมาปั่นทำไอศกรีม

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

นอกจากนี้สมาคมทุเรียนไทยยังได้ให้ข้อมูลว่า ได้ประสานกับผู้รับซื้อผลผลิตร่วงหล่นนี้ เพื่อนำไปแปรรูปในอีกช่องทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามทุเรียนที่ร่วงหล่นเสียหายจากลมแรงนี้ เกษตรกรได้มีการคัดแยกเพื่อจำหน่ายตามชั้นคุณภาพเพื่อการแปรรูป โดยหลายรายยืนยันจะไม่ส่งไปขายเข้าตลาด เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของทุเรียนไทย

 

 

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลางผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวว่า ในภารกิจที่ สวพ.6 ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในโรงคัดบรรจุ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุต้องไม่รับซื้อทุเรียนที่ร่วงหล่นเพื่อส่งออก เนื่องจากเป็นทุเรียนมีตำหนิ หนามช้ำและเน่าเสียง่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ห้ามลักลอบนำทุเรียนที่ร่วงหล่น ส่งออกโดยเด็ดขาด หากพบเห็นจะถือว่าโรงคัดบรรจุไม่รักษามาตรฐานซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มอบอำนาจให้สวพ.6 สั่งพักใช้ เพิกถอน หรือระงับ ยกเลิก หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียน (DOA) ได้แล้วแต่กรณี เมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ประกาศกรมวิชาการเกษตร และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

ผอ.สวพ.6 ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ลงพื้นที่สำรวจตลาดค้าปลีกค้าส่งผลไม้ ที่ตลาดผลไม้เนินสูง และตลาดรับซื้อในอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับนายสมพล ช่างบุ หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ และนายกเทศมนตรีในพื้นที่ ร่วมกันติดตามสถานการณ์และสำรวจตลาดพบว่าจุดรับซื้อได้ชี้แจง และแสดงสัญญาซื้อขายกับโรงงานแปรรูป พร้อมทั้งมีการพ่นสีทำตำหนิเป็นสัญลักษณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและปะปนออกไปกับทุเรียนคุณภาพ

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

อย่างไรก็ดีพบทุเรียนที่ประสบวาตภัยทยอยออกมาจำหน่าย โดยสังเกตได้จากผลทุเรียน จะไม่มีการตัดขั้วที่ฉีกขาดจากลม นำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 5-25 บาท ตามคุณภาพของผลทุเรียน โดยกรมวิชาการเกษตรได้ประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ ซื้อทุเรียนที่ได้รับผลกระทบนำไปแปรรูปเป็นไอศกรีม ทอด หรือกวน

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

นอกจากนี้ ผอ.สวพ.6 ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ สวพ.6 และ ศวพ.จันทบุรี ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบราชการสนับสนุนต้นกล้าทุเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่อง การบำรุงรักษาต้นทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยอีกด้วย

"ระพีภัทร์"เร่งซับน้ำตา ชาวสวนทุเรียนจันทน์-ตราด เหยื่อพายุถล่ม

ด้าน Thai Durian Association - TDA สมาคมทุเรียนไทย ได้ประสานกับโรงงานแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางในการบรรเทาความเดือนร้อนของชาวสวนทุเรียนหากชาวสวนท่านใดที่มีทุเรียนโดยลม ต้องการหาที่ขาย สามารถติดต่อได้ที่ แผงมังกร ตลาดเนินสูง เบอร์โทร 083-236-3562 (คุณหน่อง) ***เงื่อนไข : เนื้อทุเรียนต้องมีสี

คุณพี เบอร์โทร 098-662-4245 โดยโทรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้โดยตรง

ส.กิมหยง เบอร์โทร 084-865-1635 (ห้องเย็นเจ้คูณ ตลาดเนินสูง) ***เงื่อนไข : ทุเรียนลูกใหญ่ ไม่เป็นวุ้น เนื้อทุเรียนต้องมีสีใบจากขึ้นไป

ล้งมะโมผลไม้ เบอร์โทร 083-007-5787 (คุณแบงก์)

***เงื่อนไข : เปิดรับซื้อเวลา 12.30 น. เนื้อทุเรียนต้องมีสี เฉพาะหมอนทอง ห้ามตัดขั้ว

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับซื้อเพิ่มเติม ได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ข้างได้ค่ะ