svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สปป.ลาว เปิด ด่านค้าชายแดน12 แห่ง หนุนส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

24 มีนาคม 2566

ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนแรก (ม.ค.) ปี 2566 ที่ 2.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 4.5% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งยังเป็น การหดตัวต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือนต.ค. 2565

หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับนํ้ามัน ทองคํา และยุทธปัจจัยจะหดตัว 3.0% ทั้งนี้อัตราการหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้า จากผล กระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทผันผวน

สอดคล้องกัน ตัวเลขการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนหนองคาย เดือนม.ค. 2566 หดตัวทั้งมูลค่าการค้าชายแดน การส่งออก และการค้าผ่านแดน ด้วยตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนรวม 7,149.38 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2565 จำนวน 580.08 ล้านบาท หรือลดลง 7.50% แต่ยอดส่งออกยังสูงกว่านำเข้าได้ดุลการค้า 4,156.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จำนวน 91.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25%

สปป.ลาว เปิด ด่านค้าชายแดน12 แห่ง หนุนส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

โดยตัวเลขการส่งออกมีมูลค่า 5,653.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2565 จำนวน 244.29 ล้านบาท หรือลดลง 4.14% และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (ม.ค. 2565) ลดลง 2,018.05 ล้านบาท หรือลดลง 26.31% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ นํ้ามันปิโตรเลียมและนํ้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก พลังงานไฟฟ้า นํ้าดื่ม รวมถึงนํ้าแร่และนํ้าอัดลม เป็นต้น

ส่วนตัวเลขการนำเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 1,496.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2565 จำนวน 335.79 ล้านบาท หรือลดลง 18.33% และเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 2565 มูลค่านำเข้าลดลง 406.77 ล้านบาท หรือลดลง 21.37% โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี หลอด ท่อและโพรไฟล์กลวงอื่นๆ เป็นต้น

ขณะที่ตัวเลขการค้าผ่านแดนไทย-สปป.ลาว เดือนม.ค. 2566 ผ่านสำนักงานศุลกากรหนองคาย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,977.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธ.ค. 2565 จำนวน 2,717.06 ล้านบาท หรือลดลง 115.36% ในจำนวนนี้เป็นสินค้าผ่านแดนขาออก จากไทยไปยัง สปป.ลาว คิดเป็นมูลค่า 11,603.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3,719.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.17%

ทั้งนี้ สินค้าผ่านแดน ของไทยนั้น ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดจีน โดยในเดือนม.ค. 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,620 ล้านบาท ขยายตัว 47.75% แยกเป็น การส่งออกมีมูลค่า 11,141 ล้านบาท เติบโต 40.58% สินค้าส่งออกหลักคือ ทุเรียนสด ลำใย สด และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนการนำเข้าจากจีนมีมูลค่า 13,479 ล้านบาท คิดเป็น 42.73% สินค้าหลักคือ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพ์ฯ เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการเชิงรุกและลึก เพื่อผลักดันและอํานวยความสะดวกการส่งออกไทย ทั้งเร่งรัดการตรวจตราสกัดสินค้าลักลอบนำเข้า รื้อฟื้นการเจรจาการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป ให้ลดภาษีระหว่างกันเหลือ 0% เพื่อเพิ่มยอดส่งออกเข้าตลาดยุโรป สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการค้าชายแดนเป็นช่องทางสำคัญ

ต้นเดือนมี.ค.นี้ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ให้การต้อนรับนายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และคณะผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน และหารือถึงการสร้างความร่วมมือผลักดันการค้าสองฝ่ายสู่เป้าหมายที่ปีละ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 360,000 ล้านบาท) ในปี 2568 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติการดำเนิน งานด้านการค้า ในภารกิจของ กระทรวงพาณิชย์ อาทิ การบริหารจัดการราคาสินค้า การบริหารการนำเข้า-ส่งออก การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการส่งออก

โอกาสนี้ไทยได้ขอให้ สปป.ลาว เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับไทยเพิ่มอีก 12 แห่ง และช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าไทย ผ่านแดน สปป.ลาวไปยังจีน เพื่อให้คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเร็วๆ นี้

ขณะที่การส่งออกไทยไม่ว่าในตลาดระยะไกลหรือตลาดประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มหดตัวตามการชะลอของการค้าโลก ตัวเลขการส่งสินค้าไทย ผ่านแดนเพื่อนบ้านสู่ตลาดจีนนั้นกลับมีแนวโน้มสดใส ที่ผ่าน สปป.ลาวเติบโตถึง 40% ด้วยยอดส่งออก 11,141 ล้านบาท และช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูผลไม้เมืองร้อนของไทยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ที่ทำยอดส่งเข้าตลาดจีนแตะ 100,000 ล้านบาทแล้วนั้น ปีนี้การส่งออกน่าจะสะดวกยิ่งขึ้น จากการเปิดประเทศหลังโควิดทำให้มีการผ่อนคลายระเบียบลง และรถไฟจีน-ลาวพร้อมรองรับการขนส่งเต็มที่ เป็นโอกาสที่จะทำยอดส่งออกเพิ่ม เพื่อทดแทนการค้าชายแดนที่ย่อตัวลงในช่วงนี้ และคาดหวังว่าจะกระเตื้องขึ้นในระยะถัดไป

ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว และเป็นอันดับที่ 8 ของไทยในกลุ่มอาเซียน โดยการค้าชายแดนคิดเป็นสัดส่วน 95% ของการค้ารวมระหว่างสองประเทศ ในปี 2565 มีมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดน 611,328 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 350,627 ล้านบาท และนำเข้า 260,702 ล้านบาท ได้ ดุลการค้า 89,925 ล้านบาท 

 

ยงยุทธ ขาวโกมล/รายงาน

หน้า10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,873 วันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ.2566