svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

29 ธันวาคม 2565

เช็คที่นี่! รายละเอียดครบ เงินช่วยเหลือเกษตรกร "ประกันรายได้เกษตร" ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

เช็คอัพเดท ต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกนโยบายให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 กรณีเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท นัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรง มาตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 นั้น ล่าสุดกรมการค้าภายใน เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง “ประกันราคาข้าว” มาถึง งวดที่ 12 แล้ว

 

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

 

ล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าวันนี้ทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ครั้งที่ 24/2565 (งวดที่ 12 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่24-30 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  1.002.99 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 547.71บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 25.48  บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  250.10บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 •  

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

 1. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน
  และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก และจากกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย

 

 1.ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท

 

2.สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ย 3 % ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3.ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอก 3 %  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

 

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาท