กระแสรักษ์โลกมาแรง ส่งออกของเล่นไทยโตส่งท้ายปี65

31 ธ.ค. 2565 | 10:43 น.

กระแสรักษ์โลกมาแรง ส่งออกของเล่นไทยโตส่งท้ายปี65  สนค.แนะผปก.มุ่งสู่กระแสรักษ์โลกรองรับความต้องการเพิ่มขึ้นในปีหน้า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการค้าและการส่งออกสินค้าของเล่นของไทย พบว่า ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าของเล่นที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ของเล่นจึงเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพที่มีแนวโน้มเติบโต อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ส่งออก

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

 

จำเป็นต้องพัฒนาสินค้าของเล่นให้ตรงกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ การออกแบบสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ มีดีไซน์และรูปแบบใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน การเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืน

สถิติการส่งออกสินค้าของเล่นของไทย ปี 2564 พบว่า ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่น มีมูลค่ารวม 306.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ9,665.43 ล้านบาท ขยายตัว0.74% จากปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565 ช่วง 11 เดือนแรก (มกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลค่าการส่งออกรวม 312.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ10,832.35 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสำคัญส่งท้ายปี มีมูลค่าส่งออก 24.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ939.75 ล้านบาท   อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นที่มีล้อ ตุ๊กตา และของเล่นสําหรับฝึกสมองทุกชนิด (พิกัดศุลกากร 9503) มูลค่าสูงที่สุด โดยปี 2564 มีมูลค่าส่งออก 254.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,034.75 ล้านบาท) ขยายตัว 10.2% จากปีที่ผ่านมา

 

กระแสรักษ์โลกมาแรง ส่งออกของเล่นไทยโตส่งท้ายปี65

 

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐฯ  ญี่ปุ่น  และเยอรมนี   โดยสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกรองลงมา ได้แก่ กลุ่มของเล่นที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริงหรืองานบันเทิงอื่น ๆ (พิกัดศุลกากร 9505) มีมูลค่าส่งออก 51.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.21% จากปีที่ผ่านมา และเครื่องเล่นในสวนสนุก (พิกัดศุลกากร 9508) มีมูลค่าส่งออก 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 81.93% จากปีที่ผ่านมา

กระแสรักษ์โลกมาแรง ส่งออกของเล่นไทยโตส่งท้ายปี65

 

สำหรับแนวโน้มด้านการค้าและการตลาดของสินค้าของเล่น รายงาน เรื่อง Toys Go Green-Sustainability in Toys and Games ของ Euromonitor International (2022) ชี้ให้เห็นว่า โดยทั่วไปสินค้าของเล่นได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานสั้น ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติก รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก ความยั่งยืนจึงเป็นประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมของเล่นทั่วโลก ผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เปลี่ยนวัสดุจากพลาสติกเป็นไม้ ปรับเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมเป็นพลาสติกชีวภาพ ควบคู่กับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง ควรออกแบบให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้ ผู้ผลิตของเล่นบางราย ยังเริ่มออกแบบและจำหน่ายของเล่นที่ให้ความรู้เด็ก ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนด้วยวิธีที่สนุกสนานออกสู่ตลาดอีกด้วย

 

กระแสรักษ์โลกมาแรง ส่งออกของเล่นไทยโตส่งท้ายปี65

 

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกสินค้าของเล่น นอกจากต้องออกแบบของเล่นให้ตรงกับกระแสความนิยมและความต้องการของตลาด รวมทั้งผลิตของเล่นให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ใช้ทรัพยากรและให้เกิดของเสียน้อยที่สุด สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไทยมีความโดดเด่นในการผลิตของเล่น ไม่วาจะเป็น ไม้ยางพารา หรือพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง จะช่วยให้อุตสาหกรรมของเล่นไทยสามารถแข่งขันได้ต่อไปในตลาดโลกอย่างยั่งยืน