โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย แจ้งข่าว วันที่ 6 ธ.ค. นัดเคาะราคาอ้อย

02 ธ.ค. 2565 | 09:42 น.

ชาวไร่อ้อย เช็คด่วน ราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย 2564/65 (เงินตามค่าอ้อยปีที่แล้ว) การหักเงินอ้อยไฟไหม้ 2565/66 และราคาค่าอ้อยเบื้องต้น 2565/66 (ค่าอ้อยที่ตัดเข้าหีบปีนี้)จะได้เท่าไร โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย แจ้งข่าว นัดเคาะราคา วันที่ 6 ธ.ค.นี้ คอยฟังข่าวดี

โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ค แจ้งข่าวความคืบหน้า การผลิตน้ำตาลทราย ประจำปี 2565/66 ได้เริ่มต้นตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง เปิดการหีบอ้อยได้ประเด็นสำคัญที่ กอน. เลื่อนการประชุมออกเป็น วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย 2564/65 (เงินตามค่าอ้อยปีที่แล้ว) การหักเงินอ้อยไฟไหม้ 2565/66 และราคาค่าอ้อยเบื้องต้น 2565/66 (ค่าอ้อยที่ตัดเข้าหีบปีนี้)

 

โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย แจ้งข่าว วันที่ 6 ธ.ค. นัดเคาะราคาอ้อย

สำหรับการเปิดหีบอ้อย 2565/66 หลายโรงงานน้ำตาลได้แจ้งเปิด แต่ต้องเลื่อนออก เนื่องจากพื้นที่แหล่งอ้อยมีฝนตก เป็นอุปสรรคอย่างมาก พี่น้องชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวไม่ได้ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอ้อยค้างไร่และแปลงอ้อยถูกย่ำเสียหายสต๊อคน้ำตาลทรายและการส่งออกน้ำตาล มีสภาพตึงตัวมาก เนื่องจากการเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลต้องเลื่อนออกจากเวลาปรกติมากกว่า 2 ถึง 3 สัปดาห์ พื้นที่แหล่งอ้อยกาญจนบุรี ราชบุรี ปราณบุรี มีแนวโน้มลงตัดอ้อยได้หลังปีใหม่