svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สแกน QR Code เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย รอรับกลางเดือน ส.ค.

24 กรกฎาคม 2565

“ธีระชัย” แจ้งข่าวดี “เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย” 120 บาท/ตัน คืบ คาด กลางเดือน ส.ค.นี้ ได้เงินแน่นอน เตรียม สแกน QR Code รอเงินช่วยเหลือ ได้เลย

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ข้อสรุปตัวแทนพี่น้องชาวไร่อ้อย จากสถาบันชาวไร่อ้อย 37 แห่ง ได้เข้าพบ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสอบถามและติดตามความคืบหน้า เงินช่วยเหลือค่าอ้อยสด 120 บาทต่อตัน ปี 2564/65 ผลสรุปเบื้องต้น คือ

 

1.เงินช่วยเหลือที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อคำนวณจำนวนอ้อยสดเข้าหีบ จะได้ในอัตรา 109 บาทต่อตัน โดยจะนำเรื่อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

 

2.เงินส่วนที่เหลือ 11 บาทต่อตัน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จะหารือกับสำนักงบประมาณ และ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดสรรเงินมาเพิ่มให้ครบ 120 บาทต่อตัน

 

ทั้งนี้จากกรอบดังกล่าวนี้คาดว่า จะเสนอ ครม. ในเร็วนี้ และกลางเดือนสิงหาคม นี้คาดว่าจะได้เงิน

 

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ พบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2565/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดทำเป็นต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2565/2566 โดยข้อมูลมีความถูกต้อง และได้รับความเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

รวมทั้ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบว่า กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยมีที่มาตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ มีระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการปฏิบัติงานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้องตามหลักการ จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มเลือกมาตามหลักวิชาการ

 

ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้การยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านที่ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง และ ขอบคุณทีมงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทุกคน ที่ออกพื้นที่ โดยไม่ย่นย่อ ต่อการเดินทาง และทุ่มเทอย่างเต็มที่

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การกำหนดราคาน้ำตาลทรายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์หน้าโรงงานที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2564/65 ยังคงราคาเดิมอยู่ที่ 17.25 บาท/กิโลกรัม และ 18.25 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนการประกาศกำหนดราคาน้ำตาลเพื่อจำหน่ายในประเทศสำหรับฤดูการผลิตปี 2565/66

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยและต้นทุนการผลิตน้ำตาลทราย และจะมีการประชุมเพื่อดำเนินขั้นตอนการกำหนดราคาในประเทศอีกครั้งหนึ่งตามองค์ประกอบของการคำนวณราคาที่เปลี่ยนแปลงไป

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมจะติดตามสถานการณ์กลไกราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค และขอยืนยันว่าปีนี้มีปริมาณน้ำตาลมากเพียงพอที่จะไม่เกิดการขาดแคลนอย่างแน่นอน ในเรื่องนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เข้าไปดูแลและติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค

 

ทั้งนี้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน” และหากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว”

 

กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใด ให้ผู้ตรวจสิทธิ์ รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่าน และให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป สามารถลองสแกน QR Code ตรวจสอบรายชื่อก่อนว่ามีหรือไม่