ข่าวดี “พาณิชย์”เว้นเก็บ AD “ทินเพลต-ทินฟรี” อีก 6 เดือน

28 พ.ย. 2565 | 04:00 น.

ข่าวดี “พาณิชย์”เว้นเก็บ AD “ทินเพลต-ทินฟรี” อีก 6 เดือน หวังช่วยลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และป้องผู้บริโภคได้รับผลกระทบ 

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.)  ได้มีมติให้ต่ออายุการยกเว้นเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ทินเพลต) ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (อียู) และสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ทินฟรี) จากจีน เกาหลีใต้ และอียู ออกไปอีก 6 เดือน หรือจนถึงเดือนพ.ค.2566 หลังจากการยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2565 นับเป็นการต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเป็นครั้งที่ 3  

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพิจารณาดังกล่าวจ ยังพบการทุ่มตลาดอยู่ก็ตาม แต่คณะกรรมการฯได้พิจารณถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 เห็นว่า ถ้าเก็บภาษีเอดีจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เหล็กทั้ง 2 ชนิด ที่จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และสุดท้ายผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงมีมติให้ต่ออายุยกเว้นการเก็บต่อไปอีก 6 เดือน
 

โดยที่ที่ผ่านมา ผู้ผลิตเหล็กชนิดดังกล่าวของไทย รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหารกระป๋อง ได้มีการหารือมาโดยตลอด เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ และลดความขัดแย้ง 

ทั้งนี้การต่ออายุยกเว้นเก็บภาษีเอดีจะทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ไม่เปรียบเสียเปรียบคู่แข่งอื่นในตลาดโลก หากผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีเอดี จะทำให้ต้นทุนการนำเข้า การผลิตสูงขึ้น และกระทบต่อการแข่งขันได้ 
 

 กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กทั้ง 2 ชนิด จาก 4 ประเทศตามที่ผู้ผลิตเหล็กของไทยยื่นเรื่อง เพราะมีการทุ่มตลาด (ตั้งราคาขายในไทยต่ำกว่าราคาประเทศต้นทาง) จึงได้รับความเสียหายจากการนำเข้า และหลังการไต่สวน พบว่า มีการทุ่มตลาดในไทยจริง จึงเรียกเก็บภาษีเอดีเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนที่ 12 พ.ย.2564-13 พ.ย.2569 แต่เนื่องจากมีผู้ใช้ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป หากมีการใช้เอดี อาจกระทบต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ทตอ.จึงยกเว้นการเก็บภาษี 6 เดือน วันที่ 13 พ.ย.2564-12 พ.ค.2565 ต่ออายุครั้งที่ 2 อีก 6 เดือน วันที่ 13 พ.ค.-12 พ.ย.2565 และล่าสุดต่ออายุเป็นครั้งที่ 3 
         โดยหากครั้งต่อไปคณะกรรมการฯไม่พิจารณาต่ออายุทินฟรีจากจีน จะถูกเรียกเก็บ 0-24.73% ของราคาซีไอเอฟ (ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง) เกาหลีใต้ 0-17.06% และยุโรป 18.52% เมื่อครบ 5 ปี จะพิจารณาใหม่ว่ายังจำเป็นต้องเก็บอากรเอดีต่อหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นจะยกเลิก ส่วนทินเพลตจากจีน ให้เก็บ 0-17.46% เกาหลีใต้ 0-22.67% ไต้หวัน 4.28-20.45% และยุโรป 5.82% จนถึงเดือนพ.ย.2569 และทบทวนใหม่หลังครบ 5 ปี