ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

25 พ.ย. 2565 | 07:45 น.

อัพเดท “ประกันรายได้ข้าว” เคาะส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวด 7 ออกแล้ว ชาวนา เกษตรกร ใครยังไม่ได้เงิน ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ไร่ละ 1,000 บาท “เงินช่วยเหลือชาวนา เช็ค https://chongkho.inbaac.com รู้เงินเข้า

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เห็นชอบกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาด ว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พ.ย. 65

 

1.ข้าวหอมมะลิ                 ตัน  889.53   บาท       

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่   ตัน  485.25   บาท

3. ข้าวหอมปทุมธานี          ตัน 409.76    บาท

4.ข้าวเจ้า                         ตันละ  614.27 บาท

5.ข้าวเหนียว               ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

 

วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  3. ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขาธกส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
  4.  

 

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

กรมการค้าภายใน ออกประกาศ  "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7 

ประกาศกรมการค้าภายใน

 

 

 

"ประกันรายได้ข้าว" งวด 7

 

 

สำนักงาน ธกส. จังหวัดนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก กำหนดการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าว ประจำปี 2565 

 

1.กรณีเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารถถอนเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคาร 2.หากท่านไม่มี ATM สามารถถอนหน้าเคาน์เตอร์สาขาตามวันและเวลาที่แจ้งมาเนื่องจากจะมีลูกค้ามาติดต่อถอนเงินจำนวนมาก ขออภัยในความไม่สะดวก

 

3. กรณีลูกค้ายังไม่มีความประสงค์จะใช้เงิน สามารถมาเบิกถอนเงินได้ในภายหลัง

 

 

 

 

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

 

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

 

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7

ตรวจสอบด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 7