มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

21 พ.ย. 2565 | 07:20 น.

"ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว งวด 1-6 ชาวนาเฮ ลั่น ส่วนต่าง นัดจ่ายวันพรุ่งนี้ พ่วงไร่ละ 1,000 บาท เงินช่วยชาวนา ได้แน่นอน คลิกตรวจสอบสถานะโอนเงิน คลิก  chongkho.inbaac.com รู้ทันทีเงินเข้า

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการ ประนรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,200 ล้านบาท มีเงิน 3 วงเงิน ได้แก่  1.เงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท

 

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

 

2.มาตรการคู่ขนานเก็บสต๊อกข้าวเก็บไว้ทั้งชาวนาและโรงสีมีเงินช่วยเหลือ จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงไปวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และ 3.การช่วยเหลือโดยลดต้นทุนการผลิต ไร่ละ 1,000 ประมาณ ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่  55,000 ล้านบาท  ธ.ก.ส.แจ้งว่ามีติ โอนเงินเข้าตรงบัญชีชาวนา วันพรุ่งนี้ (22 พ.ย.65) มีชาวนาได้ประโยชน์ประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน

 

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

 

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (21 พ.ย.65) มีการเคาะเกณฑ์กลางจ่าย  สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คำนวณราคาข้าวชนิดต่าง ๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ  

 

งวดที่ 1 ประกันรายได้ข้าว (วันที่ 4-12 ต.ค.65) ความชื้นไม่เกิน 15% เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่  18-24 มี.ค. 65 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.65

 

 

1.ข้าวหอมมะลิ                                        -

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                          -

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  416 บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ตันละ 859.90 บาท

 

งวด 1 ประกันรายได้ข้าว

งวดที่ 2 “ประกันรายได้ข้าว”  เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 15-21 ตุลาคม 2565

 

1.ข้าวหอมมะลิ                                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  444.68 บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ตันละ 393.53 บาท

 

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

 

งวดที่ 3 “ประกันรายได้ข้าว”  เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 15-21 ตุลาคม 2565

 

1.ข้าวหอมมะลิ                                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  448.12 บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ตันละ 280.60 บาท

 

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 3

 

งวดที่ 4 “ประกันรายได้ข้าว”  เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่  29 –4 พ.ย. 2565

 

1.ข้าวหอมมะลิ                                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  467.37บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ตันละ 17.06 บาท

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 4

 

งวดที่ 5 “ประกันรายได้ข้าว” 

1.ข้าวหอมมะลิ                                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ตัน 125.96 บาท

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  532.15 บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 5

งวดที่ 6  “ประกันรายได้ข้าว” 

 

1.ข้าวหอมมะลิ                                ตันละ 396.53 บาท

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่                 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

3. ข้าวหอมปทุมธานี                       ตันละ 433.19 บาท

4.ข้าวเจ้า                                      ตันละ  629.91  บาท

5.ข้าวเหนียว                                  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6

 

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

คลิก chongkho.inbaac.com

 

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ผ่าน เว็บไซต์ ธ.ก.ส.

 

  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก “ค้นหา”
  • หรือ ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

อนึ่งกรมการค้าภายใน ประกาศราคาอ้างอิง

 

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

 

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด

มาตามนัด “ ประกันรายได้ข้าว” เคาะทีเดียว 6 งวด