ข่าวดี ราคาไข่ไก่ วันพรุ่งนี้ ลดราคา แผงละ 6 บาท

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริโภคเฮลั่น 4 สหกรณ์ฟาร์ม แจ้งปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ลง  20 สตางค์ ส่งผลทำให้ไข่ไก่ ราคาลดแผงละ 6 บาท วันพรุ่งนี้  มีผลทันที

แอพลิเคชั่นไลน์ "กลุ่มฟาร์มไก่ไข่ ซื้อ-ขายไข่ทุกชนิด" โชว์ใบประกาศ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม้น้ำน้อย จำกัด แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เรื่องแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม

 

ข่าวดี ราคาไข่ไก่ วันพรุ่งนี้ ลดราคา แผงละ 6 บาท

 

เครือข่ายสหกรณ์ฯ ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.40บาท (น้ำหนัก 20 กก.ขึ้นไป ) ปรับราคาลง 20 สตางค์ จาก ฟองละ 3.60 บาท ส่งผลทำให้ราคาไข่ไก่ ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท มีผลทันที   ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

แจ้งประกาศราคาไข่ไก่ มีผลทันที

 

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีการรายงานสถานการณ์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่และราคาไข่ไก่ การดำเนินงานมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ 3 มาตรการ รวมทั้ง สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และการพิจารณา รวมถึงวาระที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) ต่อไป

 

มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

 

มาตรการที่ 3