นำเข้าน้ำมันแพง 9 เดือนไทยขาดดุลการค้าซาอุฯ พุ่ง 1.6 แสนล้าน

06 พ.ย. 2565 | 07:53 น.

น้ำมันแพง 9 เดือนไทยขาดดุลการค้าซาอุดีฯ กว่า 1.66 แสนล้าน ขณะสินค้าส่งออกไทยไปซาอุดีฯ 5 อันดับแรก ตัวเลขโตน่าพอใจ รถยนต์และชิ้นส่วน ไม้และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ตัวเลขทะยาน

ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย ที่ได้ฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันในรอบ 32 มีมูลค่ารวม 265,299.58 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 65.52% โดยไทยส่งออกมูลค่า 49,194.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.83% และไทยนำเข้า 216,104.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.57%

 

จากมูลค่าการนำเข้าที่สูงกว่ามูลค่าการส่งออก ส่งผลไทยขาดดุลการค้าซาอุดีฯ 166,910.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไทยขาดดุลการค้าซาอุดีฯ 84,500.96 ล้านบาท

 

จากการตรวจสอบข้อมูลของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบมูลค่าสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากซาอุดีฯที่ขยายตัวมากช่วง 9 เดือนแรกที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากสุด และมีอัตราการขยายตัวมากสุด ใน 5 อันดับแรกได้แก่ น้ำมันดิบ มีมูลค่านำเข้า 153,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  70.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วน 71.12% ของการนำเข้าสินค้าของไทยจากซาอุดีฯ

 

รองลงมา อยู่ในกลุ่มสินค้าปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ มีการนำเข้ามูลค่า 19,198.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.83% คิดเป็นสัดส่วน 8.88% ของมูลค่าการนำเข้า, น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่า 15,106.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.50% คิดเป็นสัดส่วน 6.99% ของมูลค่าการนำเข้า, เคมีภัณฑ์  มูลค่า 14,476.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.96% สัดส่วน 6.70% ของมูลค่าการนำเข้า และก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 6,533.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.02 % ของมูลค่าการนำเข้า

 

นำเข้าน้ำมันแพง 9 เดือนไทยขาดดุลการค้าซาอุฯ พุ่ง 1.6 แสนล้าน

แหล่งข่าวจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้าไทย-ซาอุดีฯเพิ่มขึ้นมากช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่มีผลทำให้ห่วงโซ่อุปทาน(ซัพพลายเชน)ด้านพลังงานของโลกขาดแคลน ส่งผลช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเคยขึ้นไปสูงสุดในระดับ 120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล และแม้เวลานี้สถานการณ์พลังงานจะคลี่คลายลง โดยราคาน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ในระดับมากกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล แต่ทั้งราคาน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติในเวลานี้ยังถือทรงตัวในระดับสูง

 

ขณะที่ข้อมูลการส่งออกของไทยไปซาอุดีฯ ช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 มีมูลค่า 49,194.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปซาอุดีฯ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่า 24,252.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วน 49.30% ของการส่งออกไทยไปซาอุดีฯ

 

รองลงมาคือ สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ส่งออกมูลค่า 4,869.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.11% สัดส่วน 9.90% ของการส่งออก, ผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 2,960.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.82% สัดส่วน 6.02% ของการส่งออก,อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มูลค่า 2,394.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.34% สัดส่วน 4.87% ของการส่งออก และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มูลค่า 1,803.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.70% สัดส่วน 3.67% ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทยไปซาอุดีฯ