svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

26 ตุลาคม 2565

วันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. “อลงกรณ์” ส่งเทียบเชิญ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจงฟรุ้ทบอร์ด ปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” บิ๊ก สวพ.6 ขอทราบเหตุผล ยันไม่มีอำนาจ ไปก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงานบุคคล

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(ฟรุ้ทบอร์ด)เปิดเผยวันนี้ว่า หลังจากทราบข่าวว่ามีการโยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6)ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชจนมีเสียงเรียกร้องจากหลายองค์กรด้านผลไม้ขอให้มีการทบทวนการโยกย้ายดังกล่าวจึงให้ฝ่ายเลขาฯเชิญ นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงษ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาชี้แจงต่อที่ประชุมฟรุ้ทบอร์ด ในวันพฤหัสบดีที่ 27ตุลาคม นี้ ถึงเหตุผลในการโยกย้ายนายชลธีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยปกติจะมีการประชุมทุก 2 เดือน

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

 

“ฟรุ้ทบอร์ดเป็นคณะกรรมการระดับชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เศรษฐกิจของประเทศจึงให้ความสำคัญกับบุคคลากรที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญๆของทุกกระทรวง ทบวง กรม และ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.6 ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น จึงขอทราบเหตุผลและความจำเป็นของการโยกย้ายดังกล่าว แม้การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการจะเป็นอำนาจของผู้บริหารกรมซึ่งฟรุ้ทบอร์ดไม่มีอำนาจไปก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงานบุคคล

 

 

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

 

แต่ฟรุ้ทบอร์ดก็มีสิทธิ์ที่จะรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญภายใต้การบริหารจัดการผลไม้ของฟรุ้ทบอร์ดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานภายใต้นโยบายสำคัญๆของฟรุ้ทบอร์ดจะไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ทุเรียนและทุเรียนอ่อนจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดต้องไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดไปแสวงประโยชน์หรือหากมีใครแอบอ้างผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะต้องไม่มีการลูบหน้าปะจมูกเป็นอันขาด เป็นนโยบายที่ประธานฟรุ้ทบอร์ดย้ำมาโดยตลอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ ”

 

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

 

นายอลงกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟรุ้ทบอร์ดได้มอบนโยบายตั้งแต่ปี 2562 ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลไม้เป็นนโยบายหลักรวมทั้งนโยบายปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ทุเรียนและทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาดในทุกภาคทั่วประเทศพร้อมกับการใช้นโยบายตลาดนำการผลิตและการบริหารโลจิสติกส์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานคพจ.และจังหวัดอื่นๆจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนและประเทศจากการส่งออกทุเรียนและผลไม้ของไทย ได้กว่า 2 แสนล้านบาท

 

เผือกร้อน! “อลงกรณ์” สั่งสอบปมเด้ง “ชลธี นุ่มหนู” 27 ต.ค.

 

โดยเฉพาะทุเรียนผลสดส่งออกทะลุ 100,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานของทุกภาคีภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน สมาคมทุเรียนสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนมังคุด สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สหกรณ์การเกษตรและชาวสวนโดยเฉพาะฑูตเกษตรที่ช่วยคลี่คลายปัญหาการปิดด่านที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักฝ่าฟันวิกฤติ "โควิด-19" และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนตลอดเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา