ทีมประเทศไทย ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

28 ก.ย. 2565 | 08:30 น.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แม่ทัพทีมประเทศไทย ประกาศความพร้อม จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569– 14 มี.ค. 2570 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74

ทีมประเทศไทย  ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

 

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB หรือ สสปน.) พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74 (The 74th International Association of Horticultural Producers : AIPH Congress 2022) ณ เมืองอัลเมียร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ร่วมกับประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก

 

ทีมประเทศไทย  ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

 

โดย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเป็นสถานที่จัดงาน ต่อที่ประชุม AIPH ว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

ทีมประเทศไทย  ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

2. คณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นเลขานุการ  โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานทั้งการบริหารจัดการการจัดเตรียมงบประมาณ และความพร้อมต่างๆในการดำเนินงาน 

 

 

ทีมประเทศไทย  ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

 

ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวในรายงานความก้าวหน้าในส่วนของความพร้อมในพื้นที่ว่า ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่และการออกแบบ Master plan ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการการจัดงานฯ  หลังจากล่าวจบ ประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก ร่วมได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดอุดรธานี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 ระหว่างวันทื่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 ณ สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี