ต่างชาติเที่ยวไทยเฉียด 6 ล้านคนแล้ว เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด

27 ก.พ. 2567 | 08:55 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดปี 2567 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 2567 พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยเฉียด 6 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้ ประมาณ 290,921 ล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

วันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม- 25 กุมภาพันธ์  2567  ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย 5,981,234 คน แล้ว สร้างรายได้ 290,921 ล้านบาท

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จีน             1,114,316 คน
  • มาเลเซีย    759,828 คน
  • รัสเซีย       397,006 คน
  • เกาหลีใต้   387,745 คน
  • อินเดีย       293,129 คน

นักท่องเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2567) พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นทั้งสิ้น นี้ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 763,855 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 68,134 คน หรือ 8.19 % คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 109,123 คน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยแตะระดับ 1 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย 126,375 คน  เนื่องจากมีปัจจัยจากการได้รับความเชื่อมั่นในการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า (วีซ่าฟรี) ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มภูมิภาคยุโรปนั้นชะลอการเดินทาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูท่องเที่ยว Winter holiday

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาด 5 อันดับแรกที่เที่ยวไทยมากที่สุด พบว่าท่องเที่ยวจีน ยังคงเดินทางเที่ยวไทย 126,375 คน แม้จะอยู่อันดับ 1 แต่ก็ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 28.23 % นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 118,223 คน ปรับตัวลดลง 14.66 % นักท่องเที่ยวรัสเซีย 49,169 คน ปรับตัวลดลง 0.94 %  นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 46,298 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 3.14 % และ นักท่องเที่ยวอินเดีย 34,860 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.81 %

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยที่เป็นหลัก ในการส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน