ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

21 ก.พ. 2567 | 13:38 น.

รมว.ท่องเที่ยวมอบนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวตลาดอินเดีย ททท. ได้เสนอ 5 ประเด็นปลดล็อคตลาดอินเดีย หวังเร่งผลักดันนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้แตะ 2 ล้านคน

วันนี้ (21 ก.พ.2567) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท. ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว แผนการดําเนินงาน และโครงการส่งเสริมตลาด นักท่องเที่ยวอินเดีย ในปี 2567 ก่อนการเข้าร่วมงาน SATTE 2024 South Asia Travel and Tourism Exchange ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ India Expo Mart 

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

โดย รมว.สุดาวรรณ ได้มอบนโยบายและทิศทางการส่งเสริมตลาดอินเดียให้แก่ที่ประชุม ดังนี้

 • ขยายวันพำนักและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอินเดียในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 •  ส่งเสริมเรื่องการจัดกิจกรรม (Event Marketing) อาทิ งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 • การผลักดันเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทย 
 • การโปรโมทและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทย 
 •  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 365 วัน 

ทั้งนี้ ททท. ได้รายงานสถานการณ์ตลาดอินเดียภาพรวมและทิศทางที่จะขับเคลื่อนตลาดอินเดีย และนำเสนอโครงการ/กิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2567  

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

พร้อมทั้งในช่วงท้ายของการประชุม ได้กล่าวสรุปแผนงานและทิศทางการขับเคลื่อนตลาดอินเดีย โดยมีประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนและะผลักดันให้รัฐบาลผลักดัน อาทิ

 1. การต่อขยายการยกเว้นวีซ่า ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 พ.ค.2567
 2. การขยายวีซ่านักท่องเที่ยวจาก 6 เดือนเป็น 2 ปี
 3. การอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอินเดียสําหรับนักเดินทางครั้งแรก 
 4. การปลดล็อก seat capacity ตามข้อตกลงการบินระหว่างประเทศไทย-อินเดีย
 5. การพิจารณาอนุมัติเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินจากสายการบินแอร์อินเดีย เส้นทางจากมุมไบ-กรุงเทพฯ จากวันละหนึ่งเที่ยวบินเป็นสองเที่ยวบินต่อวัน

ททท. คาดว่าหากมีการปลดล๊อค 5 ประเด็นเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยถึงจำนวน 2 ล้านคนในปี 2567 

ททท.กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทย

ทั้งนี้ตลาดอินเดียนับว่าเป็นตลาดหลักที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งทางด้านจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก (1.437 พันล้านคน) อัตราการเติบโตของ GDP ในปี 2567 ที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.3 จำนวนประชากรอินเดียที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเพิ่มขึ้นและมีจำนวนเกือบ 2 หมื่นราย 

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอินเดียมีแนวโน้มจะเป็นหนึ่งในตลาดธุรกิจการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือแม้กระทั่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียที่จะขยับขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลกในปี พ.ศ.2570 

อีกทั้งหลังจากการประชุมติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว แผนการดําเนินงาน และโครงการส่งเสริมตลาด นักท่องเที่ยวอินเดีย ในปี 2567 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Executive Luncheon โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนำเที่ยวอินเดียรายใหญ่เข้าร่วม ประกอบด้วย

 • Mr. K.D. Singh Founder and President of TravelBullz
 • Mr. Dhruv Shringi Co-Founder & CEO Yatra.com
 • Mr. Rajesh Magow Founder & CEO MakeMyTrip.com
 • Mrs. Nutan Gupta COO EaseMyTrip.com

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

ในการพบปะฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย-อินเดีย เเละกระชับความสัมพันธ์กับ Key players ในพื้นที่ตลาด เพื่อบูรณาการการดำเนินกิจกรรมการตลาดอินเดียในอนาคต

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน

โดยมีข้อคิดเห็นที่สำคัญจากผู้บริหารบริษัทนำเที่ยวอินเดีย ดังนี้ 

 1. หากสามารถปลดล็อคข้อจำกัดด้านการบินได้ จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางไปประเทศไทยได้มากขึ้น
 2. อยากให้ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น การแข่งขันกีฬา, คอนเสิร์ต ฯลฯ 
 3. Product Refreshment : อยากให้เน้นพัฒนาและปรับโฉมสินค้าบริการท่องเที่ยวของไทยให้มีความสดใหม่และทันสมัย สามารถดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวอินเดียกลุ่ม Millennials และ Luxury
 4. อยากให้มีการทำ Marketing Communication หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสื่อสารและเจาะไปยังตลาดอินเดียโดยเฉพาะ

ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน ททท.ชงปลดล็อค 5 ประเด็น ปั้มนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน