การบินไทยแจ้งเตือนเดทไลน์ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน

26 ธ.ค. 2566 | 08:22 น.

การบินไทยแจ้งเตือนผู้โดยสารตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้แล้ว พร้อมแจ้งเตือนผู้ที่ถือบัตรกำนัล ที่หมดอายุสิ้นปีนี้ ให้ยื่นขอคืนเงินออนไลน์ด่วน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ผู้โดยสารทราบว่า ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ ผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลเดินทางผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

หากท่านยังไม่ได้นำส่งข้อมูลเบอร์ติดต่อ รวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ท่านได้ โดยในเว็บไซต์ จะแสดงสถานะของการคืนเงินว่าดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงการขอข้อมูลผู้โดยสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการคืนบัตรโดยสารที่มีการยื่นในระบบ ก่อนที่จะเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ ผู้ที่ถือบัตรกำนัลเดินทาง (Travel Voucher) ที่จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ขอให้ยื่นเรื่องขอคืนเงินออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และบัญชีธนาคาร ภายใน 31 มกราคม 2567 เพื่อบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 90 วัน โดยช่องทางการขอคืนเงิน คือเข้าหน้าเว็บไซต์ของการบินไทย ให้ดูในส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ เรื่อง บริการช่วยเหลือ (Assistance) คลิ๊ก