เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด 1 ม.ค.-3 ธ.ค.66 นักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 25 ล้านคน

05 ธ.ค. 2566 | 06:12 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 3 ธันวาคม  2566 พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 25 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้แตะ 1 ล้านล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 25 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้แตะ 1 ล้านล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

วันนี้(วันที่ 5 ธันวาคม 2566) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 25,081,212 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,067,513 ล้านบาท  ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • อันดับ 1 มาเลเซีย 4,065,198 คน 
 • อันดับ 2 จีน 3,053,186 คน
 • อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,447,187 คน 
 • อันดับ 4 อินเดีย 1,484,926 คน
 • อันดับ 5 รัสเซีย 1,296,275 คน
   

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566)พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 594,034 คน หรือ เฉลี่ยวันละ 84,862 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 38,902 คน คิดเป็น 6.15 % 

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย จากการชะลอตัวหลังเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในต่างประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น (วัน Labour Thanksgiving Day) และนักท่องเที่ยวกัมพูชา (Water Festival Ceremony Holiday ) 

ส่งผลให้ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 594,034 คน โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 2.46% นักท่องเที่ยวรัสเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 0.51% ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย ปรับตัวลดลง 6.69% นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวลดลง 3.39% นักท่องเที่ยวจีน ปรับตัวลดลง 1.52%

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดจำนวน 76,855 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (76,843 คน) รัสเซีย (42,439 คน) เกาหลีใต้ (37,739 คน) และอินเดีย (35,747 คน)

สำหรับในสัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าติดตามดังนี้ การที่นายกรัฐมนตรีได้ทำการเยือนประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้

 •  ไทยและมาเลเซีย ได้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวสองทาง (Two-way Tourism) เพื่อให้จำนวนนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศมีความสมดุลกัน 
 • ไทยและเวียดนาม ได้มีการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามในเมืองรอง
 • ไทยและลาว ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคม อาทิ รถไฟข้ามแดน รวมถึงการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ คู่ขนานกับสะพานมิตรภาพแห่งแรก 
 • ไทยและกัมพูชา ได้มีการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass)สำหรับประเทศไทย