ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566 เช็กพิกัดด่วน

02 พ.ย. 2566 | 09:20 น.

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566 เช็กพิกัดการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว - รถประจำทาง - รถไฟ และ เครื่องบิน จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบด่วนที่นี่

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566 จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีตำนานในการจัดงานประเณีลอยกระทง มาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดงานลอยกระทง ภายใต้ชื่อ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566”

ช่องทางการเดินทางไปยัง “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566” ดังนี้

ทางรถยนต์โดยสารส่วนตัว

  • สามารถเดินทางได้ 2  เส้นทางคือ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 1ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

  • บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือต่อรถโดยสารมาจากสถานีรถไฟพิษณุโลก หากเดินทางมาโดยรถไฟ

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566

 

ทางรถไฟ

  • การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถด่วน และรถเร็วออกจากสถานีกลางบางซื่อ ไปลงที่สถานีรถไฟพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสู่จังหวัดสุโขทัยอีกประมาณ 59  กิโลเมตร

ทางเครื่องบิน

วันที่เริ่มงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2566

  • เริ่มวันที่ 18 พ.ย. – 27  พ.ย. 66
  • พิกัด อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • Google Maps https://maps.app.goo.gl/usK5ZUVejG8PSLJd8

 

ที่มา: งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566