ลอยกระทง สุโขทัย 2566 จัดเต็ม 10 วัน 10 คืน ประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ

30 ต.ค. 2566 | 00:30 น.

ลอยกระทง สุโขทัย 2566 จัดเต็ม 10 วัน 10 คืน ภายใต้ชื่องานประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ การแสดงแสงเสียง พร้อมพลุสวยงาม จัดขึ้น ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย พร้อมประวัติลอยกระทง

ลอยกระทง สุโขทัย 2566 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จัดการแสดงแสงเสียง (Sukhothai  Light & Sound)  ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์  สุโขทัย  ย้อนอดีตเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยผ่านการถ่ายทอดจากนักแสดงนาฏศิลป์กว่า 400 ชีวิต ชมขบวนช้างยุทธหัตถี การละเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง (พลุไฟไทยแบบโบราณ) สุดตระการตา จัดโดย บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จํากัด

นอกจากนี้ยังให้ชมความสวยงามของ “พลุสุโขทัย” ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่ทำให้สุโขทัยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในการแสดงแสงเสียงสุโขทัย และในเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

“พลุสุโขทัย” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แขนงหนึ่งของเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่สืบสานการทำดอกไม้ไฟโบราณมากว่า 45 ปี โดยทางอาจารย์สัญลักษณ์ บุณย์เสริมส่งและทีมงานลูกหลานชาวสุโขทัย ได้นำไฟไทยโบราณ มาประยุกต์ และบูรณาการให้สอดคล้องกับการแสดงพลุในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งภาคพื้นดิน และบนท้องฟ้า ทำให้มีความสวยงามตระการตา จนได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นผู้จัดการแสดงพลุในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ มาตลอดระยะเวลา 45 ปี (พ.ศ. 2520 - 2565) และ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะพลุสุโขทัย ที่ได้มีโอกาสจัดการแสดงพลุประกอบการแสดงแสงเสียง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และราชวงศ์, สมเด็จพระจักรพรรดิ จักพรรดินี และราชวงศ์แห่งญี่ปุ่น, กษัตริย์เนเธอร์แลนด์ และกษัตริย์สเปน ที่เสด็จมาเยือนประเทศไทย สามารถสร้างชื่อเสียงจากระดับท้องถิ่น จนงานเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

การแสดงแสงเสียงสุโขทัย ในเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น 

โดยทําการแสดงทุกวันตั้งแต่วันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. และเพิ่ม รอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.30 น. สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงฯ ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

ราคาบัตร

  • 400 บาท
  • 600  บาท
  • 900 บาท
  •  และ 1,200 บาท

ลอยกระทงสุโขทัย 2566

ลอยกระทง สุโขทัย 2566

 

 

ประวัติวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีความเชื่อ หลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือ เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นตัน วันลอยกระทงจะตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีหรืออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูง และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง

ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโดม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า

ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม เมื่อสมด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีสอยกระทง ขึ้นเป็นประจำทุกปิ โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย.

ที่มา:อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Sukhothai Loy Krathong Festival