เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 22 ล้านคนแล้ว

01 พ.ย. 2566 | 10:00 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 22 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้ 927,549 ล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 22,064,968 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 927,549 ล้านบาท ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1 มาเลเซีย 3,619,930 คน 
  • อันดับ 2 จีน 2,765,906 คน
  • อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,313,117 คน 
  • อันดับ 4 อินเดีย 1,296,032 คน
  • อันดับ 5 รัสเซีย 1,089,988 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

 

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 23 – 29 ต.ค. 66) พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 505,672 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 72,239 คน

โดยพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงกว่าที่คาดการณ์เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยเป็นอันดับที่ 4 ขยับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า คิดเป็น 12.62 %หรือเพิ่มขึ้น 12,493 คน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยวในบางภูมิภาค อาทิ  ตะวันออกกลาง ตะวันออกเฉียงใต้ และโอเซียเนีย มีการปรับตัวลดลงจากการสิ้นสุดฤดูกาลกินเจในสัปดาห์ก่อนหน้า และการลดลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวลดลง 9.57 % นักท่องเที่ยวจีน ปรับตัวลดลง 0.62 %นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลง 6.80 % นักท่องเที่ยวอินเดีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1.95 % นักท่องเที่ยวรัสเซีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17.10 %

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และคาซัคสถาน

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตลอดจนการเข้าสู่ภาวะสงครามของอิสราเอล