svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เคลียร์แล้ว!สายการบินของไทย รับคนไทยจากอิสราเอลที่มาพัก UAE กลับประเทศได้

25 ตุลาคม 2566

เคลียร์ได้แล้ว!สายการบินของไทย บินรับคนไทยจากอิสราเอลที่มาพักต่อเครื่องบินที่สนามบินไจราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กลับประเทศได้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2566 นี้

จากกรณีที่สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยไลอ้อนแอร์ จำเป็นต้องยกเลิกการเปิดเที่ยวบินไปรับคนไทย ที่ทำงานในอิสราเอล ที่จะต้องเดินทางมาพักต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฟูไจราห์ (Fujaira) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (UAE) เพื่อบินรับคนไทยจากอิสราเอลกลับประเทศ ตามภารกิจจากกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งๆที่ทั้งไทยแอร์เอเชียและไทยไลอ้อนแอร์มีแผนจะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นี้ออกไปก่อน เนื่องจากล่าสุดมีปัญหาเรื่องการอนุญาต( Permit) ที่ทางอิสราเอลไม่อนุมัติสำหรับสนามบิน Fujaira 

 

 

ล่าสุดกับกระทรวงการต่างประเทศ (ก.ต.) ได้แจ้งแก่สายการบินพาณิชย์ของไทย ที่ต้องบินไปรับคนไทย ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอล ที่มาพักต่อเครื่องบินท่าอากาศยานนานาชาติฟูไจราห์ (Fujaira) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (UAE) ได้เหมือนเดิม เพื่อบินรับคนไทยกลับประเทศได้แล้ว

โดยสายการบินพาณิชย์ต่างๆของไทย ได้มีการปรับตารางการบินรับคนไทยกลับประเทศใหม่อีกครั้ง ดังนี้

  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ปรับแผนการบินรับคนไทยจากอิสราเอลกลับประเทศ ด้วยเครื่องบินเเบบเเอร์บัส เอ 320 จำนวน 180 ที่นั่ง โดยมีต้นทางจากสนามบินฟูไจราห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นจุดพักรอประเทศที่สาม ในวันที่  27 และ 28  ตุลาคม 2566 นี้
  • สายการบินนกแอร์ จะเริ่มบินไปรับคนไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 นี้
  • ไทยไลอ้อนแอร์ จะรับคนไทยกลับมาในวันที่ 26 ตุลาคมนี้เป็นเที่ยวบินแรก หลังต้องยกเลิกบินไปก่อนหน้านี้ เป็นต้น