ททท. ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์” ผ่าน 5F ต่อยอดท่องเที่ยวโตยั่งยืน

02 พ.ค. 2566 | 12:42 น.

ททท.ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์” จุดประกายคนท่องเที่ยวเดินหน้าเติบโต ผ่าน 5F พร้อมผลักดันวงการการท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ "Thailand Fresh Start"

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอ Soft Power of Thailand

ประกอบด้วย Food - อาหาร, Film - ภาพยนตร์, Fashion -แฟชั่น, Fight - ศิลปะการต่อสู้ และ Festival - งานเทศกาล ควบคู่กับการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy

ในครั้งนี้ ททท. เล็งเห็นโอกาสในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผู้เป็นฟันเฟืองหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จึงได้สนับสนุนการจัดงาน “The Soft Power Tourism 2023” เมื่อวันที่ 27-28 เมษายนที่ผ่านมา

โดยเป็นเวทีฟอรั่มเพื่อคนท่องเที่ยวที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงของพลัง Soft Power มาร่วมต่อยอดไอเดีย พลิกความคิด พิชิตกลยุทธ์ใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยว ควบคู่การตลาด 6.0 โดยมีไฮไลต์สำคัญบนเวทีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง (Panel Discussion) จากเหล่าวิทยากรหัวกะทิใน 7 กุญแจหลักสำคัญ ประกอบด้วย

ททท. ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์”  ผ่าน 5F ต่อยอดท่องเที่ยวโตยั่งยืน

High Quality Tourism การท่องเที่ยวคุณค่าสูงสู่สากล เจาะลึกกระแสการท่องเที่ยวคุณค่าสูงและการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือระดับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย อยู่บำรุง

รู้จัก รู้จริง รู้ใจ Thailand Soft Power ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเจาะลึกพลัง Soft Power โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน ผศ.ดร.พันธุมดี เกตะวันดี คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ และ คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้ดำเนินรายการ

ททท. ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์”  ผ่าน 5F ต่อยอดท่องเที่ยวโตยั่งยืน

กลยุทธ์การตลาดการบริการและความยั่งยืน ติดอาวุธเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและอัพเดตเทรนด์การตลาดเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อัจฉริยะการตลาด

คอนเทนต์ท่องเที่ยวไทย ดังไกลสู่สากล ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการผลักดัน Soft Power ด้านภาพยนตร์ (Film) ให้เป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดการท่องเที่ยว เรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว และเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดย คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล (คุณโต้ง -  GDH) คุณภัทรพงศ์ วงค์เที่ยง (คุณภัทร - OKWEGO) คุณวิธวินท์ วีระพงษ์ (คุณม้ง - OKWEGO) และคุณณัฐวุฒิ ชวินกุล ผู้ดำเนินรายการ

ททท. ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์”  ผ่าน 5F ต่อยอดท่องเที่ยวโตยั่งยืน

อาหารไทย เล่าลือไกล ทั่วโลก ผ่าแนวความคิดธุรกิจอาหาร Lineman Wongnai มาตรฐานอาหารไทย สู่การมอบรางวัล Best Restaurant Award โดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ทำความรู้จัก MSC School โรงเรียนสอนทำอาหารที่ยกระดับวัตถุดิบชุมชนต่อยอดสู่การท่องเที่ยว โดย เชฟโอ๋ - ญาณัส มะอาจเลิศ และ TOCA องค์กรที่เติบโต ต่อยอด ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สู่การท่องเที่ยวเชิงออร์แกนิก โดย คุณอรุษ นวราช

กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวไทย 6.0 ลับสมองให้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดเพื่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดย คุณณัฐพล ม่วงทำ การตลาดวันละตอน

Sustainable Tourism Goals ท่องเที่ยวไทย ยั่งยืน คืนกลับ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนผู้ประกอบการที่มีแนวคิดผสานความยั่งยืนและการท่องเที่ยวให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และการต่อยอดอย่างยั่งยืนเพิ่มจุดขายให้น่าสนใจ โดยคุณสรรพวัต กันตามระ (Go Green Booking) คุณไอยรีลดา จิรโชคชยานันทร์ (The Motifs Eco Hotel) คุณอรุษ นวราช (สามพรานโมเดล) และคุณณัฐวุฒิ ชวินกุล ผู้ดำเนินรายการ

ททท. ปลุกพลัง “ซอฟต์ พาวเวอร์”  ผ่าน 5F ต่อยอดท่องเที่ยวโตยั่งยืน

ในงานยังได้ร่วมพูดคุยกับแขกคนพิเศษในช่วง Sustainability Talk เพิ่มคุณค่าเพื่อความยั่งยืน โดย คุณทอปัด สุบรรรณรักษ์ (บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)) และ Special Session : ห่วงโซ่คุณค่าความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย ที่จุดประกายแรงบันดาลใจจากตัวแทนของห่วงโซ่คุณค่า โดย คุณมยุรี อรุณวรานนท์ (GEPP Platform) คุณจิรานุช ชุนเจริญ (BeeBox Printing) คุณหนึ่งฤทัย ปทุมวงศ์ (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ) คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงตระการตาและนิทรรศการการแสดงผลงานให้ร่วมสร้างความทรงจำและความประทับใจของพลัง Soft Power of Thailand