svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

20 ธันวาคม 2565

"จุรินทร์"ลั่นรัฐให้ความสำคัญ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย-ผู้พิการ-กลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงกายภาพสถานที่ราชการให้เป็น"อารยสถาปัตย์"ให้ทุกคนใช้งานได้ จับมือเอกชนสร้างการจ้างงาน เพิ่มเบี้ยผู้พิการสูงวัยเป็น 1,000 บาท ตั้งเป้าขยายต่อให้ถ้วนหน้ากว่า 2 ล้านคนในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานมอบรางวัล Friendly design Awards 2565 และกล่าวบรรยายพิเศษ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6  โดยมีนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ  ร่วม 200 องค์กร รอรับ 

 

นายจุรินทร์ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษว่า ที่ต้องให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์ เพราะในประเทศไทย มีจำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพิ่มสูงขึ้น แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 13 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และผู้พิการอีก 2.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังมีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพ ซึ่งล้วนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เรียกว่า "อารยสถาปัตย์" ด้วยกันทั้งสิ้น

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

นโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์มาโดยต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นเรื่องการปรับปรุงสถานที่ราชการ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถานหลายแห่ง เริ่มดำเนินการ ให้สามารถให้การรองรับคนที่จำเป็นต้องใช้อารยสถาปัตย์

 

สำหรับตนเอง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ ทั้งภาคราชการ ภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) เพื่อให้เกิดการสร้างงาน คุ้มครองสิทธิ์ และอารยสถาปัตย์ให้ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงวัย สิ่งที่ปรากฎเป็นรูปธรรมสำหรับผู้พิการ ในช่วงที่ตนรับผิดชอบดูแลเบี้ยผู้พิการ จากเดิม 800 บาท ตอนนี้ปรับเป็น 1,000 บาท เริ่มได้ 1.3 ล้านคน

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

สำหรับผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่สามารถเดินหน้าจัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,000 บาทถ้วนหน้าได้ ขาดอีก 800,000 คน เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงต่อไป เมื่องบประมาณเอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้ และเราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุต่อไป

 

นอกจากนี้ ในงานได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติรางวัล FD Awards ประจำปี 2565 CEO Meet & Talk โดย กลุ่มธุรกิจ Health ,Wellness, Tourism & MICE for All  จำนวนรวม 15 รางวัล โดย ดร.อรรชกา สีบญุ เรือง ประธาน สสปน.(TCEB) เป็นผู้มอบรางวัล

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

ตลอดจนมีพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ"Property & Transport Linkage" ระหว่างบริษัท ซีอาร์เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เดอะบีช บูทีค เฮาส์ จำกัด บริษัท เดอะบีช ดีเวลล็อปเม้นท์  จำกัด  และบริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด 

 

โดยก่อนหน้านี้นายก้าน ประชุมพรรณ์ ผู้บริหาร The Beach Group และบริษัท อันดามันพัฒนาเมืองฯ ผลักดันการพัฒนาย่านกะตะ-กะรน รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูเก็ต ภายใต้ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน(Andaman Wellness Corridor-AWC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ  ภูเก็ต  กระบี่ และพังงา

จุรินทร์ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยคนพิการเดือนละพัน"ถ้วนหน้า"

หนึ่งในแผนงานคือ การลงทุนรถเคเบิ้ลคาร์สู่องค์พระใหญ่ยอดเขานาคเกิด เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ภูเก็ต จึงร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์เอสซี อินเตอร์ฯ ซึ่งเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายธุรกิจด้านนี้เข้ามาร่วมพัฒนา