ไทยปลื้มผู้นำเอเปค ประทับใจโชว์ Soft Power ไทย

21 พ.ย. 2565 | 12:34 น.

ไทยปลื้มผู้นำเอเปคสุดประทับใจโชว์ Soft Power ความเป็นไทยสู่เวทีนานาชาติผ่านงาน 5 F อาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทศกาลประเพณี แฟชั่นผ้าไทย มวยไทย การเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างสัมพันธไมตรีสู่ความร่วมมือกับนานาชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จบไปแล้วอย่างงดงาม ประทับใจและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

 

โชว์ Soft Power ไทย

 

สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหอประชุมกองทัพเรือ 

 

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญที่ระลึกฯ ดำเนินกิจกรรมการแสดงสำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือนั้น 


วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ วงดุริยางค์จาก 4 เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภายในสังกัด วธ.

 

โชว์ Soft Power ไทย

 

ไม่ว่าจะเป็น สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน  APEC Thailand 2022 คือ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล Open Connect Balance"  


ร้อยเรียงเรื่องราวอันงดงาม ถ่ายทอดเป็นผลงานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงามประกอบฉาก แสง สี เสียงได้อย่างงดงาม ประทับใจผู้นำเอเปค เป็นอย่างยิ่ง สามารถถ่ายทอด  Soft Power ความเป็นไทย วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F

 

อาหารไทย

 

ได้แก่ Food (อาหาร) Fashion (ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น) Fighting (ศิลปะการต่อสู้-มวยไทย) และ Festival (การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก)ให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ

ประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาสร้างคุณค่าเป็นมูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม และผู้นำทุกประเทศต่างกล่าวชื่นชม ต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ศิลปิน นักแสดง เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้ 

 

การแสดงทางวัฒนธรรม

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ผู้นำเอเปคและสื่อมวลชนต่างประเทศ ให้ความสนใจและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆไปทั่วโลก

 

การแสดงวัฒนธรรมไทย

 

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคทั้ง 21 เขตมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจงานศิลปวัฒนธรรมของไทย 


ทั้งการแสดงของศิลปินไทย เบิร์ด  ธงไชย แมคอินไตย์ และนักแสดงอีกกว่า 500 ชีวิต โชว์อลังการ แสง สี เสียง โขน โนรา

 

งานเลี้ยงผู้นำเอเปค 2022

การแสดงของศิลปินไทย เบิร์ด  ธงไชย

 

การแสดงร้อยเรียงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประเพณีลอยกระทง การเดินแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย พร้อมทั้งมีการสาธิตอาหารไทยดั้งเดิม 

 

ลอยกระทง

 

ขณะที่บรรยากาศด้านนอกผู้นำเอเปคยังได้พบกับการแสดงทางน้ำ ซึ่งมีไหลเรือไฟจากจังหวัดนครพนม และกระทงสาย กระทงยักษ์ จากจังหวัดเชียงใหม่  รวมไปถึงการสาธิตทางวัฒนธรรมในบรรยากาศย้อนยุค อาทิ การทอผ้า การทำร่มกระดาษสา งานดุนโลหะ การทำกระทง ทำขนมเบื้อง 

 

ไหลเรือไฟ


การเชิดหุ่นละครเล็ก โดยนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) การแสดงโขน และการเชิดหนังใหญ่ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตมวยไทย นวดไทยของหน่วยงานต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย


นอกจากนี้ผู้นำเอเปคยังชื่นชมและประทับใจกับของที่ระลึกสำหรับผู้นำเอเปคทั้ง 7 รายการ ประกอบด้วย  ภาพดุลโลหะ และ กล่องใส่เครื่องประดับดุนโลหะ "รัชตะแสนตอก"  จากชุมชนคุณธรรมฯวัวลาย วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่  ชุดผลิตภัณฑ์ผ้า "จตุราภรณ์" เป็นผ้าไหมทอมือจากชาว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

ของที่ระลึกสำหรับผู้นำเอเปค

 

รวมทั้งกรอบรูปถมเงิน กล่องลิเภาเลี่ยมขอบเงิน สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ฉบับพิเศษ และเหรียญกษาปณ์ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ศิลปิน นักแสดงและชาวชุมชนคุณธรรมฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจในทุกๆ กิจกรรม ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง 

 

การแสดงทางวัฒนธรรม

 

ทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและของที่ระลึก นำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมจากทุกภูมิภาค เพื่อการต้อนรับผู้นำและคู่สมรสจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

 

ในนามประเทศไทยและคนไทย ขอขอบคุณการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมระหว่างประเทศต่อไป  นายอิทธิพล กล่าว