svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว เช็คเงื่อนไขที่นี่

31 มกราคม 2565

"เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดลงทะเบียน"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4" ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ใช้สิทธิจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1ก.พ.2565 เช็คเงื่อนไข ขั้นตอนการลงทะเบียน การจองใช้สิทธิ คนเคยลงทะเบียนเฟส1, 2 และ3 จะใช้สิทธิต่อต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

"เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4" เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565  โดยเพิ่มห้องพักให้อีก 2 ล้านสิทธิ

 

 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว เช็คเงื่อนไขที่นี่

 

 • ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันในเฟส 1 ,2 และ 3 (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือ สิทธิเหลืออยู่) และ ผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 4 จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ ทั้งนี้สิทธิที่เหลือในโครงการเดิมจะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4 นี้

 

 • ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 .. 65 เป็นต้นไป

 

 

เริ่มลงทะเบียนเฟส 4 (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.


เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 

 •  ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

 

 • 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 

หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

 

 •  ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ จะได้รับสิทธิในเฟส 4 ใหม่ จำนวน 10 สิทธิ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

 

 • ขั้นตอนที่ 2 ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

 

 • ขั้นตอนที่ 3 ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

 

 • ขั้นตอนที่4 จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

 

 • ขั้นตอนที่ 5 ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

 

 • ขึ้นตอนที่6 จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

 

 • ขั้นตอนที่ 7 Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

 

 • ขั้นตอนที่ 8 Check-out

 

 • ขั้นตอนที่ 9 เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

 

 • ขั้นตอนที่ 10 ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

 

* กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว เช็คเงื่อนไขที่นี่

 

วิธีการลงทะเบียนและรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

 

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ)

 

 • อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 

 • กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

 

 • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

 

 • ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

 

3 สิทธิในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

 

สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% 10ห้องหรือคืน

 

สิทธิที่ 2 คูปองอาหาร/ ท่องเที่ยว สูงสุดมูลค่า600 บาทต่อวัน (ทุกวัน)

 

สิทธิที่ 3 เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน"สูงสุดมูลค่า 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (*เริ่มรับ 10 สิทธิใหม่ทุกคน โดยสิทธิในโครงการเดิมจะไม่นำมารวมในเฟส 4 นี้)

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว เช็คเงื่อนไขที่นี่

 

ไทม์ไลน์การใช้สิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4"

 

 • 1 ก.พ. 65 เปิดให้จองโรงแรม / ที่พัก (06:00-23:00 น.) และเปิดลงทะเบียนประชาชนสำหรับผู้ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน(06:00-21:00 น.)

 

 • 8 ก.พ. 65 เริ่มเข้าพัก/เปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินโดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 65

 

 • 23 พ.ค. 65 เปิดให้จองโรงแรม / ที่พักวันสุดท้าย

 

 • 31 พ.ค. 65 วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 

 • 5 มิ.ย. 65 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายสิ้นสุด 21:00 น.

 

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว เช็คเงื่อนไขที่นี่

 

หมายเหตุ

 

1.ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้

 

2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้


3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม 1 ,2 และ 3 (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือ สิทธิเหลืออยู่) และ ผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 4 จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ ทั้งนี้สิทธิที่เหลือในโครงการเดิมจะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4 นี้

 

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.)

 

2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

 

หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.