ซีพีแรม รุกตลาดอาหารแห่งอนาคต เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ

25 ม.ค. 2567 | 22:45 น.

ซีพีแรม รุกตลาดอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย "ครีเอเตอร์ ” อาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นเรื่องสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

นางสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลก มีแนวโน้มบริโภคอาหารที่ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงนำเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology มาพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านโภชนาการอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มมากขึ้นหรือเรียกว่า “Functional Food” (นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต)

ซีพีแรม รุกตลาดอาหารแห่งอนาคต เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ

เพราะทุกวันนี้มนุษย์ไม่ได้มีความต้องการโภชนาการชนิดเดียวกัน ด้วยช่วงอายุและวัยที่แตกต่าง ทำให้ซีพีแรมใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาอาหารสุขภาพและอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยพัฒนากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน Plant-Based Diet ภายใต้แบรนด์ VG for Love หรือ วีจีฟอร์เลิฟ และแบรนด์ “ ครีเอเตอร์ ” อาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ

ครีเอเตอร์จะเป็นอาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกำลังเป็นผู้บริโภคกลุ่มขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกำลังซื้ออยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนงานวิจัยมาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ครีเอเตอร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพหลัก โดยจะคำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อย และดูดซึมสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ

ซีพีแรม รุกตลาดอาหารแห่งอนาคต เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ

ส่วนวีจีฟอร์เลิฟ คือ เป็นแบรนด์ Plant-Based ที่มีแนวคิดพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนั้นคอนเซปต์ของแบรนด์จึงมาในรูปแบบ 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก ทั้งยังเชื่อมโยงถึงบรรจุภัณฑ์ที่มาในคอนเซปต์ The Blue Planet สื่อถึงดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเดียวในสุริยจักรวาลเมื่อมองจากนอกโลก

การทำตลาดของวีจีฟอร์เลิฟจะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้บริโภคพืชเป็นหลัก (Plant Based Diet) และผู้บริโภคพืชยืดหยุ่นเป็นบางมื้อ (Flexitarian) โดยตระหนักดีว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ทางซีพีแรมจึงนำเสนออาหารตามพฤติกรรมการบริโภคพืช แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • 1 อาหารเจ (Vegan-J)
  • 2 อาหารวีแกน (Vegan)
  • 3 อาหารมังสวิรัติกับนม (Lacto Veggie)
  • 4 อาหารมังสวิรัติกับไข่ (Ovo Veggie)
  • 5 อาหารมังสวิรัติกับนม และไข่ (Lacto-Ovo Veggie)