"ซีพีแรม"คว้า The Deming Prize 2023 ยกระดับอุตฯอาหารไทยสู่สากล

08 พ.ย. 2566 | 09:59 น.

"ซีพีแรม"คว้า The Deming Prize 2023 ยกระดับอุตฯอาหารไทยสู่สากล จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญี่ปุ่น ระบุเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่รายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัล

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล The Deming Prize 2023 จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) 

โดยเป็นรางวัลระดับโลกที่นานาชาติให้การยอมรับว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) ซึ่งบริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็น 1 ใน 3 องค์กร ที่ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว นับเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่ รายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ จากเดิมที่มักเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์, พลาสติก, เคมีภัณฑ์, ไวน์ และอื่นๆ  
 

ทั้งนี้ JUSE จะพิจารณาปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

  • ภาพรวมของการบริหารจัดการ ตลอดจนเป้าหมายด้านการดำเนินงานและผลประกอบการขององค์กร 

"ซีพีแรม"คว้า The Deming Prize 2023 ยกระดับอุตฯอาหารไทยสู่สากล

  • ขั้นตอนการตรวจประเมินภายในองค์กรในแง่ของการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านต่างๆ 
  • ผลประกอบการด้านความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  

 
สำหรับซีพีแรมนั้น ได้รับรางวัล The Deming Prize เมื่อปี 2015 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
 

และในปี 2023 ซีพีแรม ได้รับรางวัล The Deming Prize ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยถือว่าครบถ้วนทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์  
 
“การได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าโมเดิร์นเทรดทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยทำให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจวบจนถึงปลายน้ำ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ชั้นแนวหน้าของโลกที่นานาชาติยอมรับ”