svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ - กกร. จับมือเฟ้นหาสุดยอดซีอีโอ '66

08 มิถุนายน 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึก กกร. เตรียมเปิดโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 สร้างต้นแบบผู้นำเอกชนดันเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมมือกับ คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ กกร. ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ เตรียมประเดิมโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 สร้างต้นแบบผู้นำเอกชน หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพ้นวิกฤตโควิดเพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ - กกร. คัดสุดยอดซีอีโอ
นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าโครงการแรกที่สมาคมฯ กกร. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งได้ทำ MOU ไปก่อนหน้านี้จะดำเนินการร่วมกัน คือ โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และดูแลสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ขณะที่นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะ ประธาน กกร. เปิดเผยว่าความร่วมมือนี้มีกรอบระยะเวลา 1 ปี โดย กกร.จะร่วมส่งกรรมการเป็นตัวแทน เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งทีมกรรมการคัดเลือกโครงการสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566” หรือ CEO Econmass Awards 2023 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และดูแลสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

" กกร.จะส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน และคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "

 

 

 

ส่วนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กกร.และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อสาธารณะ

 

พร้อมกันนี้ กกร. จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่สมาคมฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในด้านต่างๆ ซึ่งไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และความสงบสุขของประเทศ