svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เตรียมพร้อมเด็กไทย ก้าวสู่ Global Citizen รับวิถีโลกเปลี่ยน

27 มีนาคม 2565

การก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางวิถีโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แม้วันนี้จะยังไม่มีผู้ใดตอบได้ว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งสำคัญคือ การเตรียมพร้อมเด็กไทยให้ก้าวเดินสู่ Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 อย่างแข็งแรง

เวทีเสวนาในหัวข้อ “เตรียมพร้อมเด็กไทยในวันที่โลกเปลี่ยน” ที่จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO International School) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ไทยแลนด์ จำกัด (Edsy) สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องเด็กไทยกับการเป็น Global Citizen

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร Toshiba Thailand และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การเป็น Global Citizen ต้องเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมเปิดสู่โลกกว้าง ซึ่งสิ่งสำคัญคือ Mindset โดยการศึกษาจะทำให้เขาสามารถเปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้ตลอดชีวิต

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ขณะที่การศึกษาไม่ได้อยู่ที่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว หรือพึ่งพาโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ตัวเราเอง เราสามารถเป็น Global Citizen ได้ ถ้ายอมออกจากสิ่งเดิมๆ ลองคิด เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ แต่สิ่งที่อยากเน้นหมายถึง เราไม่ต้องเอาสิ่งใหม่ๆ ทั้งหมดมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

 

แต่ต้องเปิดโอกาสและเรียนรู้ที่จะตัดสินใจ ที่สุดแล้วการที่เป็น Global Citizen ก็ยังต้องมี Identity อัตลักษณ์ของความเป็นเราอยู่ รวมทั้งต้องรู้เขา รู้เรา เพราะถ้ารู้แต่เรา ไม่รู้เขา ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องรู้เรา และรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไร

 

การศึกษาที่ดีคือ สอนให้เราเรียนรู้ทุกๆวัน และทุกๆวันต้องเป็น New Chapter เพราะฉะนั้นการเดินไปสถานที่ต่างๆ การดูดาว การเดินป่า ทุกๆอย่างเป็นส่วนที่จะทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้น คิดสร้างสรรค์มากขึ้น งานศิลปะ นิทรรศการ การเล่นกีฬา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาค้นพบตัวเอง การเปิดรับความคิดที่แตกต่าง หลากหลายวัฒนธรรม จะทำให้เราเป็น Global Citizen

 

“นิยามของ global citizen คือคนที่มีความสนใจและเป็นห่วงในประเด็นของสังคมอื่นและโลกทั้งใบไม่ใช่แค่สังคมไทยหรือโลกของเรา”

 

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และที่ปรึกษาอาวุโส Edsy สตาร์ทอัพด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กล่าวว่า การจะเป็น Global Citizen แน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ Mindset ไม่ใช่สนใจแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของเรา และพร้อมที่จะเรียนรู้ open mind ต้องมีความเป็นเสรีนิยม

กรณ์ จาติกวณิช

เพราะเสรีนิยมคือความพร้อมในการที่จะรับความต่าง Global Citizen มีนิยามว่า คุณต้องยอมรับความต่างของคน ที่หลากหลายสังคม หลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งคนไทยเปิดรับความคิดและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับชาวโลก แน่นอนที่สุดทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ “ภาษา”

 

“การเป็น Global Citizen ภาษา และ Mindset เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่กระตือรือร้น อยากที่จะเรียนรู้โลกภายนอก ไม่อยากมีส่วนร่วม ไม่ขวนขวายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ภาษาเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องมีเพื่อช่วยให้เขามีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งตอนนี้ทุกประเทศยอมรับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการใช้สื่อสารระหว่างกันแล้ว การใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย

 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย หรือเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ฯ การซึมซับก็แตกต่างกัน กับเด็กที่เรียนภาษาในต่างประเทศ การเรียนรู้ที่สำคัญคือ การได้มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งการศึกษาจะทำให้เขาเข้าใจสังคมนอกบ้านมากยิ่งขึ้น”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

นายอมฤต เจริญพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO International School) กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มีความพร้อมผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนในประเทศไทยในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นดิจิทัล อินโนเวชั่น เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาส มีแรงบันดาลใจ

 

สิ่งที่โรงเรียนทำคือการเชื่อมต่อคนภายนอกรั้วโรงเรียน ที่มีทักษะ มีความชำนาญเฉพาะทางหรือ Learning Designer ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านการทำโปรเจ็กต์เบสท์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทักษะ ที่สุดแล้วสิ่งที่เด็กจะได้ออกไปคือ การสร้าง Personal Brand ของตัวเอง

 

“เวอร์โซ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ผนวกกับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานและการเจาะลึกแบบรายบุคคล มีความพร้อมในทุกด้านในการพัฒนาทักษะเด็ก 144 Skill ใน 20 ด้าน เรามีสระว่ายน้ำ สนามกีฬา อุปกรณ์ต่างๆ

 

รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการเป็นนวัตกรที่ดี มี Learning Designer ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง การสร้างประสบการณ์ใหม่ การแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในการก้าวขึ้นเป็น Global Citizen เท่านั้น แต่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่น นำหลักสูตรเราไปใช้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนด้วย”

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,769 วันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565