svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรช กรุ๊ป เปิดตัว mySugr® แอปฯ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานไร้สายอัจฉริยะ

07 กรกฎาคม 2564

โรช ไดแอกโนสติกส์ แผนกธุรกิจเบาหวาน เปิดตัวแอปพลิเคชัน mySugr ตัวช่วยสำหรับผู้มีภาวะเบาหวานเชื่อมต่อกับ “RocheDiabetes Care Platform” ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ของโรช พร้อม ส่งต่อข้อมูลให้กับแพทย์ผู้รักษาได้ทันที

นาย มิไฮ อีริเมสซู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) แผนกธุรกิจเบาหวาน กล่าวว่า “ mySugr แอปพลิเคชันในการดูแลเบาหวานผ่านการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีภาวะดังกล่าวสามารถดูแลตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลซึ่งผ่านการประมวลผลบนแอปพลิเคชันเพื่อส่งต่อให้กับแพทย์ผู้รักษาหรือผู้ดูแลได้ทันที”

โรช กรุ๊ป เปิดตัว mySugr® แอปฯ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานไร้สายอัจฉริยะ

จากข้อมูลสถิติอ้างอิงจาก IDF Diabetes Atlas ฉบับที่ 9 เผยประเทศไทยมีความชุกของภาวะเบาหวานในประชากรกลุ่มอายุ 20-79 ปี สูงถึง 8.3% และมีประชากรที่มีภาวะก่อนเบาหวานสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของ mySugr คือ “บุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน”

 

โดยแอปฯ “mySugr” จะช่วยให้ผู้มีภาวะเบาหวานสามารถรวบรวมข้อมูลการรักษาส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อแอปฯ กับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลากหลายรุ่น และยังสามารถทำงานร่วมกับโซลูชันอื่นๆ อาทิ Apple Health เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลจากในแอปฯ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้อินซูลิน ค่าระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันและค่าระดับน้ำตาลในเลือดเป้าหมาย ข้อมูลการใช้ยา ปริมาณคาร์บ เป็นต้น อีกทั้งแอปฯยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะการรักษาในปัจจุบันอีกด้วย

 

คุณสมบัติหลักในการใช้งาน mySugr อาทิ หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม วิเคราะห์ข้อมูลค่าน้ำตาลย้อนหลังได้ 7, 14, 30 และ 90 วันและการแปลผลค่าน้ำตาลแบบต่อเนื่องด้วยกราฟ

โรช กรุ๊ป เปิดตัว mySugr® แอปฯ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานไร้สายอัจฉริยะ

นอกจากนี้ ผู้ใช้ “mySugr” สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ “RocheDiabetes Care Platform” ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ของโรช โดยจะช่วยให้ผู้มีภาวะเบาหวานสามารถส่งต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอปฯ ให้กับแพทย์ผู้รักษาได้ทันที เพื่อให้การปรึกษาข้อมูลในการรักษาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาให้มีความเฉพาะตัวและเหมาะสมกับผู้มีภาวะเบาหวานในแต่ละราย

ปัจจุบัน แอปฯ mySugr  เปิดใช้งานแล้ว 79 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 24 ภาษา และมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS และ Android  ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการทำ แอปฯ เป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยใช้งานได้อย่างทั่วถึง

โรช กรุ๊ป เปิดตัว mySugr® แอปฯ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานไร้สายอัจฉริยะ

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดตัว แอปพลิเคชัน mySugr จะช่วยให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถบริหารจัดการดูแลภาวะเบาหวานได้ทุกที่ ทุกเวลา”