คลังเก็บรายได้ 8 เดือน ต่ำเป้า 2.6 หมื่นล้าน กู้ชดเชยขาดดุลพุ่ง 4 แสนล้าน

20 มิ.ย. 2567 | 06:45 น.

คลังรายงานยอดการจัดรายได้ 8 เดือน ปีงบ 67 ต่ำเป้า 2.6 หมื่นล้านบาท ระบุกู้ชดเชยขาดดุลแล้ว 4 แสนล้านบาท เงินคงคลังอยู่ที่ 3.9 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,676,921 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26,238 ล้านบาท หรือ 1.5% 

โดยยอดการจัดเก็บรายได้ 3 กรมจัดเก็บภาษีต่ำกว่าประมาณการ 2.4% สาเหตุสำคัญเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตที่ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ประกอบกับ การจัดเก็บภาษีรถยนต์และภาษียาสูบต่ำกว่าประมาณการเป็นสำคัญ โดยกรมฯจัดเก็บรายได้ได้จำนวน 349,564 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 13.3%

สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรนั้น สามารถจัดเก็บรายได้ได้ จำนวน 1,320,954 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 0.6% ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ได้ 79,025 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 3.6%

ทั้งนี้ รายได้รัฐบาลสุทธิจัดเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.5% อย่างไรก็ดี ฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้พิเศษรวม 53,130 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าวรายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.8%

ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,628,689 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,207,955 ล้านบาท

โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 420,170 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 394,260 ล้านบาท