ข่าวดี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567" ซื้อตั๋วรถบขส. ได้ 750 บาท/เดือน

15 มิ.ย. 2567 | 11:44 น.

รัฐบาลย้ำสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สามารถใช้ "ซื้อตั๋วเดินทาง บขส." ได้เดือนละ 750 บาท ณ ช่องขายตั๋วทั่วประเทศ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

รัฐบาลออกมาย้ำสิทธิ์ของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567  ว่าสามารถใช้สิทธิ์ "ซื้อตั๋วเดินทาง บขส." ได้เดือนละ 750 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 67 ว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส.

โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. ทัังนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

เงื่อนไขและวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วรถบขส.

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ขอให้ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น  
 • ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน
 • กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 • เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกเส้นทางและสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด ซึ่งสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.
 • เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บขส.กำหนด

บขส.ลด 10% สำหรับ 5 หน่วยงานในการซื้อตั๋วโดยสาร

น.ส.เกณิกา  กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคม ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการกระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. จึงให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่

 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 2. นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 3. บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 4. บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
 5. บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ต้องแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ ให้ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
 • สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ
 • รับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537  8737 หรือ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล