“พาณิชย์” แถลงส่งออกเดือน เม.ย 67 พลิกกลับมาบวก 6.8%

23 พ.ค. 2567 | 04:48 น.

สนค. แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ เผยตัวเลขส่งออกไทย เดือนเมษายน 2567 ขยายตัว 6.8% ขณะที่ตัวเลขส่งออก 4 เดือนแรกของปี มูลค่า 94,273.9 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 1.4%

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาตร์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน เมษายน 2567 ว่า การส่งออกของไทยมีมูลค่า 23,278.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ส่วนการนำเข้ามูลค่า 24,920.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุล 1,641 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2567 มีมูลค่า 94,273.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 การนำเข้า มีมูลค่า 100,390.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.9% ดุลการค้า 4 เดือนแรกของปี 2567 ขาดดุล 6,116.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนเมษายน 2567 การส่งออก มีมูลค่า 834,018 ล้านบาท ขยายตัว 12.7% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 903,194 ล้านบาท ขยายตัว 14.2% ดุลการค้า ขาดดุล 69,176 ล้านบาท ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออก มีมูลค่า 3,338,028 ล้านบาท ขยายตัว 6.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 3,595,217 ล้านบาท ขยายตัว 9.7% ดุลการค้า 4 เดือนแรกของปี 2567 ขาดดุล 257,190 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 2% กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน โดยสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 12.7% กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน ขณะที่สินค้าเกษตร หดตัว 3.8% กลับมาหดตัวในรอบ 4 เดือน โดยมีสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่

 •  ข้าว ขยายตัว 91.5%
 • ยางพารา ขยายตัว 36.2%
 • ทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 14.8%
 • อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัว 52.9%
 • ไก่แปรรูป ขยายตัว 17.2%
 • เครื่องดื่ม ขยายตัว 10.5%
 • ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 21.5%
 • สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัว 23.2%

สินค้าสำคัญที่หดตัว

 • ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง หดตัว 29.8%
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หดตัว 9.6%
 • น้ำตาลทราย หดตัว 9.1%
 • ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ หดตัว 4.7%

ทั้งนี้ 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 0.8%

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 9.2%

 สินค้าสำคัญที่ขยายตัว

 • รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัว 20.4%
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัว 62%
 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัว 58.8%
 • เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัว 12.9 %
 • เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขยายตัว 23.3%
 • หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 32.4%

สินค้าสำคัญที่หดตัว

 • สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัว 5.7%
 •  แผงวงจรไฟฟ้า หดตัว 9.2%
 • อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด หดตัว 15.9%

ทั้งนี้ 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 1.8%