ลงทะเบียน "จ้างงานผู้สูงอายุ 2567" สมัครงานฟรีผ่านแอปฯไทยมีงานทำ

22 เม.ย. 2567 | 17:29 น.

ข่าวดี "กรมการจัดหางาน จับมือภาคเอกชน เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ สมัครหางานฟรีผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น "ไทยมีงานทำ" หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

กรมการจัดหางาน มุ่งเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการกับประชากรผู้สูงอายุของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการภาคเอกชนร่วมมือกันในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ไม่เพียงแค่เสนอการจ้างงาน แต่ยังเน้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจในการสร้างสังคมที่สวยงามและยั่งยืน

โครงการนี้จะเน้นที่การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของพวกเขา ด้วยกิจกรรมสานพลังประชาสังคมร่วมกับโครงการ Civil State Project for Elderly และกิจกรรมสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุในการมีงานทำ

นายไพโรจน์ ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2566 มีการจัดการกับนายจ้างสถานประกอบการมากถึง 1,057 แห่ง และมีการจ้างงานผู้สูงอายุถึง 702 คน ที่มาใช้บริการจัดหางาน รวมถึงมีตำแหน่งงานว่างเพียงพอรองรับ 694 อัตรา

เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและตำแหน่งงานที่เหมาะสม ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน

นายไพโรจน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพราะการมีงานทำไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังทำให้พวกเขาเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง

ด้วยพลังแห่งความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน โครงการนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในยุคที่ผ่านมาและในอนาคต

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

 1. แรงงานด้านการผลิตต่าง ๆ
 2. แม่บ้าน
 3. พนักงานดูแลความปลอดภัย
 4. พนักงานขับรถยนต์
 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

มีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ  694 อัตรา

 • บาริสต้า
 • แรงงานด้านการผลิต
 • แม่บ้าน
 • ผู้จัดการสาขา
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

 

ช่องทางผู้สูงอายุสมัครงาน

ระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

หากไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์

 • ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
 • ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center)
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการจับคู่ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ 

 

ตัวอย่างเอกชนที่ร่วมโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ

 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 • บริษัท เอ็ม บีซี แลนด์ จำกัด
 • บริษัท เอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิวแทรเวิลลอด์จ จำกัด
 • บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

 

“กรมการจัดหางาน ขอขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชน ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ การมีงานทำไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง จากนี้กรมการจัดหางานจะเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุต่อไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

ที่มาข้อมูล : กรมการจัดหางาน