เปิดยื่นรับสิทธิครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุยากจน ล็อตแรก 1,107 ราย

20 เม.ย. 2567 | 17:05 น.

พม.เปิดยื่นรับสิทธิครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่ยากจน ล็อตแรกจำนวน 1,107 ราย พร้อมเตรียมขอ งบประมาณปี 68 เพิ่ม

โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวาระท้ายและครอบครัวมีฐานะยากจนของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ปีงบประมาณ 2567 ทางกรม ผส. กระทรวง พม. ได้งบประมาณในการดูแลครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1,107 ครอบครัว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ระบุว่า แน่นอนครอบครัวที่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุมีมากกว่านั้น แต่เนื่องจากงบประมาณที่กระทรวง พม. ได้รับมาอย่างจำกัด ทำให้มีการร้องเรียนเข้ามาในขณะนี้ ซึ่งตนต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่เรายังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกครอบครัว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ทั้งนี้ งบประมาณปี 2568 ทางกระทรวง พม. จะทำเรื่องขอเพิ่มงบประมาณเข้าไปตามลำดับ แต่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่ เพิ่มมากน้อยอย่างไร คงจะต้องไปเร่งเจรจากับทางสำนักงบประมาณต่อไป

 

 

นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่า จำนวนการยื่นขอรับสิทธิในหลายจังหวัดเริ่มเต็มแล้ว จึงได้กำชับกับอธิบดี ผส. เร่งชี้แจงไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด ยืนยันว่า ไม่มีเต็มแน่นอน เพียงแต่ว่าต้องพิจารณาคัดเลือกเพียง 1,107 ครอบครัว ซึ่งจะเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อในอนาคตหากว่ามีเงินส่วนอื่นที่สามารถสมทบได้ หรือถ้าหากปีงบประมาณ 2568 ได้งบประมาณเพิ่ม จะได้นำฐานข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ใดทั้งสิ้น โดยได้ขอให้ทางอธิบดี ผส. เร่งประชุมทางไกล Conference กับ พมจ.ทั่วประเทศ กำชับเรื่องเงื่อนไขสำคัญของการยื่นขอรับสิทธิ และการสำรวจรายละเอียดของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการเงินสนับสนุนตรงนี้ แล้วจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด

เมื่อมีการยื่นคำขอรับสิทธิ  ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) จะเป็นผู้รับเรื่องคำขอรับสิทธิดังกล่าวจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางแล้ว ทางอธิบดี ผส. และเจ้าหน้าที่ ผส. จะต้องพิจารณาคัดเลือกเพียง 1,107 ครอบครัว ตามเงื่อนไขสำคัญ

โดยเงินที่จะได้รับการสนับสนุนเริ่มที่ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ว่าในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มเงินได้ถึง 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ขอเน้นย้ำว่าเฉลี่ยแล้วจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน

ครอบครัวที่จะมีสิทธิได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์

ผู้สูงอายุที่จะดูแลจะต้องมีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล เช่น ถูกทอดทิ้ง อยู่เพียงลำพัง รวมไปหากบุตรหรือญาติไม่สามารถเลี้ยงดูแลได้ เพราะไม่มีรายได้เพียงพอ เป็นต้น ความยากจนเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ

สามารถติดต่อยื่นคำขอรับสิทธิจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 ในส่วนกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่กรม ผส. หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคหรือ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. 

ส่วนต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวง พม. พิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ และเมื่อได้รับเงินแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. จะติดตามแต่ละครอบครัวว่า ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ในขั้นตอนการพิจารณาเราจะมีคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม คาดว่า จะพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 เพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุด