บอร์ด รฟท.ไฟเขียวแต่งตั้ง “จเร รุ่งฐานีย” นั่งรักษาการ ผู้ว่าฯ

18 เม.ย. 2567 | 09:56 น.

บอร์ด รฟท. เคาะแต่งตั้ง “จเร รุ่งฐานีย” นั่งรักษาการ ผู้ว่าการฯ มีผล 24 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป หลัง “นิรุฒ มณีพันธ์” ครบวาระ 4 ปี นั่งผู้ว่ารฟท.คนนอก

นายนิรุฒ  มณีพันธ์  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2567 ที่ประชุมคณะกรรมการรฟท. (บอร์ด) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจเร  รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน รฟท. เป็นรักษาการผู้ว่ารฟท. เนื่องจากเป็นผู้อาวุโสและมีตำแหน่งเหมาะสม เพราะสามารถผลักดันโครงการเร่งด่วนได้จนกว่าจะมีผู้ว่าการรฟท.คนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันนายนิรุฒ มณีพันธ์ จะครบวาระเป็นผู้ว่าการรฟท.ในวันที่ 23 เม.ย. 2567 ซึ่งถือเป็นผู้ว่ารฟท.คนนอกที่สามารถอยู่ครบวาระ 4 ปี ตามกำหนด 
 

สำหรับการสรรหาผู้ว่ารฟท.คนใหม่นั้น ที่ผ่านมาที่ประชุม (บอร์ด) มีมติแต่งตั้งให้นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรฟท.คนใหม่ ซึ่งตามกระบวนการคาดว่าจะใช้เวลาในกระบวนการสรรหาผู้ว่าการฯ แล้วเสร็จภายใน 2 - 3 เดือน