นิคมฯบางชัน ดันแผนเมืองอุตฯเชิงนิเวศ หนุนชุมชนทำอาหารขาย 60 รง.-ลุยออนไลน์

21 มี.ค. 2567 | 07:34 น.

นิคมฯบางชัน ดันแผนยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โรงงานคู่ชุมชน ผนึกผู้ประกอบการ 6 บริษัท สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน ปี 67 หนุนวิสาหกิจชุมชนทำสินค้าอาหารพร้อมทานป้อนแรงงานใน 60 โรงงาน พร้อมลุยขายออนไลน์

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และนายเกียรติชัย  ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน ร่วมเปิดเผยว่า  สนช. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value : CSV) ที่ยั่งยืน

ในปีนี้ มีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ร่วมสนับสนุน 6 ราย ได้แก่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (บจก.), บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (บมจ.), บจก.อาร์ต อุตสาหกรรม, บจก.มิตซูบิชิอีเล็คทริก ออโต้เมชั่น (ประเทศไทย), บจก.โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) และบจก.จินซาน อิเล็คทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์)

ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.)

ทั้งนี้มีแผนงาน และเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำนวน 2  โครงการในชุมชนรอบนิคมฯ ที่ได้รับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนการเป็นวิสาหกรรมชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการพัฒนา การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยกระดับการกำกับดูแล มิติเศรษฐกิจชุมชน

โครงการดังกล่าวมีเกณฑ์ตัวชี้วัด ให้นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน ในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence 

นิคมฯบางชัน ดันแผนเมืองอุตฯเชิงนิเวศ หนุนชุมชนทำอาหารขาย 60 รง.-ลุยออนไลน์

ที่ผ่านมานิคมฯบางชันและพันธมิตรผู้ประกอบการนิคมฯ ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2566 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาได้การรับรองเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางชันพัฒนาขึ้น โดยมีสมาชิก 6 ชุมชน ที่อยู่รอบนิคมฯ เป็นสมาชิก ในปี 2567 นี้ นิคมฯบางชัน และพันธมิตร ได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิก

เป็นสินค้าอาหารพร้อมทาน ได้แก่ ปลาแดดเดียว ไข่เค็ม ข้าวไก่ทอด แหนมทอด น้ำพริก ข้าวมันไก่ อาหารชุดต่าง ๆ พร้อมทั้งอาหารว่าง เพื่อผู้ประกอบการแรงงานโดยตรง พร้อมกันนี้ยังทำการส่งเสริมสร้างฐานการผลิต และการจำหน่ายเดลิเวอรี่ การจำหน่ายออนไลน์ แก่กลุ่มวิสาหกิจ ให้เข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ แรงงานที่อยู่ในนิคมฯ จำนวนกว่า 60 โรงงาน คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

นอกจากแผนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทางนิคมฯ และพันธมิตร ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 เขตมีนบุรี เข้าทำการฝึกอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงยกระดับการผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอาหารให้น่ารับประทาน รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย เพื่อการสร้างฐานลูกค้าที่ยั่งยืน 

ธนวัฒน์  อยู่เจริญ  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บจก.โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย)

นายธนวัฒน์  อยู่เจริญ  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล และนายธาริน ศรีรัตน์  หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารงานบุคคล บจก.โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการอีกราย ที่ได้เข้าร่วมกับนิคมฯบางชัน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับนิคมฯบางชัน ที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางชันพัฒนา ที่มีสมาชิกชุมชนรอบนิคมฯบางชัน 6 ชุมชน มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 คน ในการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อการสร้างความยั่งยืนการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ ISO 26000    

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านผลิตภัณฑ์และเคมีประยุกต์ของบริษัท โดยตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อการรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และสนับสนุนการใช้พลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด (Mo-no Material) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน(Renewable Energy) ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้งานภายในโรงงานหรือองค์กร โดยบริษัทฯได้ทำการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป  บริเวณชั้นดาดฟ้าของตึกที่ตั้งอยู่ในนิคมฯเวลโกรว์ และนิคมฯบางชัน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด