เปิดทำเนียบรายชื่อ "นายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย-ประธานส.อ.ท."

01 มี.ค. 2567 | 03:03 น.

เปิดทำเนียบรายชื่อ "นายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย-ประธานส.อ.ท." ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้วมี่นี่ หลังกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานส.อ.ท.คนใหม่วันที่ 25 มี.ค. 2567

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานส.อ.ท.คนใหม่ในวันที่ 25 มี.ค.2567 

ทั้งนี้ เนื่องจากนายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานส.อ.ท. กำลังจะหมดวาระสมัยที่ 1 ซึ่งในภาวะปกติจะมีธรรมเนียมให้ประธานส.อ.ท.ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ รวม 4 ปี 

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นายเกรียงไกร ยังคงเสนอตัวเป็นประธานส.อ.ท.อีก 1 สมัย 

อย่างไรก็ดีมีสมาชิกส.อ.ท. บางส่วนได้เสนอชื่อนายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานส.อ.ท.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรืออีเอ (EA) เป็นแคนดิเดตประธานส.อ.ท. อีก 1 ราย 

จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับทำเนียบนายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย และประธานส.อ.ท. ในยุคที่ผ่านมา พบว่ามีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์

 • พ.ศ. 2510 – 2512    ฯพณฯ นายทวี บุณยเกตุ
 • พ.ศ. 2513 – 2518    พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร
 • พ.ศ. 2519 – 2520    นายบรรเจิด ชลวิจารณ์
 • พ.ศ. 2521 – 2522    พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร        
 • พ.ศ. 2523 – 2525    ดร. ถาวร พรประภา
 • พ.ศ. 2525 – 2529    นายพงส์ สารสิน
 • พ.ศ. 2529 – 2530    นายชุมสาย หัสดิน
 • พ.ศ. 2530 – 2533    นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กิตติมศักดิ์

 • พ.ศ. 2533 – 2534    ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน
 • พ.ศ. 2534 – 2541    ดร. โชคชัย อักษรนันท์          
 • พ.ศ. 2541 – 2545    นายทวี บุตรสุนทร        
 • พ.ศ. 2545 – 2549    นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
 • พ.ศ. 2549 – 2553    นายสันติ วิลาสศักดานนท์
 • พ.ศ. 2553 – 2555    นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
 • พ.ศ. 2555 – 2557    นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  
 • พ.ศ. 2557 – 2559    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 • พ.ศ. 2559 – 2561    นายเจน นำชัยศิริ      
 • พ.ศ. 2561 – 2563    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 • พ.ศ. 2563 – 2565    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน     นายเกรียงไกร เธียรนุกุล