เปิด 4 ยุทธศาสตร์เชิงรุก "สมโภชน์" บิ๊ก "EA" สู้ศึกชิงประธานส.อ.ท.คนใหม่

28 ก.พ. 2567 | 05:56 น.

เปิด 4 ยุทธศาสตร์เชิงรุก "สมโภชน์" บิ๊ก "EA" สู้ศึกชิงประธานส.อ.ท.คนใหม่ เผยเป็นแนวคิดที่ต้องการทำมานาน ระบุต้องการสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ชี้สถานการณ์ปัจจุบันไม่ควรอยู่ในสภาพตั้งรับ

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรืออีเอ (EA) ในฐานะเป็นสมาชิกและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จะลงสมัครตำแหน่งประธานส.อ.ท. คนที่ 17 ในวาระนี้ (ปี 2567-2569) 

ทั้งนี้ จะดำเนินการเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการ ประกอบด้วย 

  • ทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดประสานระหว่างภาครัฐกับเอกชน
  • สร้างพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
  • ประสานภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อย-รายใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า 
  • นำเอาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาบูรณาการในเชิงรุกและเชิงรับทุกมิติ

อย่างไรก็ดี ต้องเรียนว่าแนวความคิดดังกล่าวตนต้องการดำเนินการมานาน โดยต้องการสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งตนคยเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจนกระทั่งปัจจุบันทำหน้าที่บริหารธุรกิจในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ต้องการนำเสนอไอเดียที่มีเพื่อให้เกิด Impact มากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่า ส.อ.ท.คือแกนหลักของประเทศ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น

เปิด 4 ยุทธศาสตร์เชิงรุก "สมโภชน์" บิ๊ก "EA" สู้ศึกชิงประธานส.อ.ท.คนใหม่

โดยในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ควรอยู่ในสภาพตั้งรับควรอยู่ในเชิงรุก เนื่องจากโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ต้องการรับการส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนเชื่อมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการแล้วยังตอบสนองภาครัฐให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้

นายสมโภชน์ กล่าวอีกว่า จะมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อภาครัฐ อุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะต้องเตรียมแผนทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลกทุกมิติ เช่น การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อให้ทันกติการะดับสากล  ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (BCG & ESG) และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)  ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกาศลงสมัครตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯคนที่ 17

“ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น จึงขอเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธาน ส.อ.ท. เพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยเติบโต อีกทั้งสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง"

นอกจากนี้ ผู้อื่นที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถก็สมัครตำแหน่งประธานส.อ.ท.ได้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีให้แก่ภาพรวมของอุตสาหกรรม และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานฯควรที่จะนำข้อเสนอไปขับเคลื่อนต่อให้เป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องสร้างความโปร่งใสในการทำงาน เป็นเวทีกลางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และกระจายอำนาจให้แต่ละกลุ่มมาช่วยกันทำงาน