"ตรีชฎา" แจง สลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน 

27 ก.พ. 2567 | 11:00 น.

"ตรีชฎา" แจงสลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน เผย ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ติง "เท่าพิภพ" สส.ก้าวไกล อย่าสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน แนะ ศึกษาขั้นตอน กม.

27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊คและสื่อโซเชียลส่วนตัวระบุถึง (ร่าง) ประกาศกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ....จะมีการกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยอ้างว่า (ร่าง)ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอการลงนามจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นการสื่อสารที่บิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ข้อเท็จจริง คือ  (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 26(1) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องจัดให้บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนด โดยเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า ขณะนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ยังต้องส่งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ส่งไปที่อนุกรรมการร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในวันที่ 5  มีนาคม 2567 และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นก็จะส่งร่างเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

จากนั้นจึงจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ตามลำดับ หากผ่านความเห็นของคณะกรรมการทั้งสองชุด จึงจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลงนามให้มีผลใช้บังคับต่อไป

"การออกประกาศดังกล่าว ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ทั้งความเห็นของภาคประชาชน และ การเสนอของอนุกรรมการ อีก 2 คณะใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ กรรมการนโยบายก็ได้ จึงไม่อยากให้นายเท่าพิภพ สร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนคิดไปก่อนว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมสุราประชาชน ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย

ขอให้นายเท่าพิภพไปศึกษากฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายให้ดีก่อน ที่จะออกมาโพสต์ข้อความบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพูดหรือแสดงความคิดเห็น ควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิด" นางสาวตรีชฎา กล่าว