สบน.ขายพันธบัตรออมทรัพย์ เริ่ม 6 มี.ค. จองขั้นต่ำ 100 บาท ดอกเบี้ย 3.4%

22 ก.พ. 2567 | 08:09 น.

สบน.พร้อมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 4 หมื่นล้านบาท เริ่ม 6 มี.ค. ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.4% สูงกว่าช่วงโควิด จองซื้อขั้นต่ำ 100 บาท

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เพื่อกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นดังกล่าวนี้ สูงกว่าการเปิดจำหน่ายในช่วงโควิดด้วย

“พันธบัตรออมทรัพย์ยังได้รับความสนใจจากประชาชน เนื่องจากผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูง และมีความแน่นอน มั่นคงในการชำระคืน ขณะเดียวกัน หากเทียบอัตราผลตอบแทนเงินฝาก ดอกเบี้ยเฉลี่ย อยู่ที่ 2.6-2.7% เท่านั้น”

ทั้งนี้ แบ่งเป็น การจำหน่ายให้กับประชาชน วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00%ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40%ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
 • เปิดจำหน่าย วันที่ 6 - 19 มี.ค.67 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • วงเงินซื้อเริ่ม 100 บาท – 50,000,000 บาท (หน่วยละ 100 บาท)

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

2. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์

 • จองซื้อได้วันที่ 11 - 13 มี.ค.67
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยตอบแทน 3.00% ต่อปี  และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยตอบแทน 3.40% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 
 • วงเงินซื้อเริ่ม 1,000 บาท –  ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)

สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชน  วันที่ 11 - 13 มี.ค.นี้ จะใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยทวีคูณรอบละ 1,000 บาท ซึ่งลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร

ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรและได้รับเงินคืน กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ ยังได้เปิดจำหน่ายให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร วงเงิน 5,000 บาท

 • เปิดจำหน่ายวันที่ 18 - 19 มี.ค.67
 • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00%ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน) 
 • วงเงินซื้อเริ่ม 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)
 • จำหน่ายผ่ายเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งเช่นเดียวกัน

สบน.ขายพันธบัตรออมทรัพย์ เริ่ม 6 มี.ค. จองขั้นต่ำ 100 บาท ดอกเบี้ย 3.4%