11 เขต กทม. เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์ 380 แปลง

08 ก.พ. 2567 | 05:08 น.

ตรวจสอบการเวนคืนที่ดิน ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 11 เขต กทม. หรือรวมทั้งสิ้น 29 แขวง เช็ครายละเอียดทั้งหมดรวมไว้ที่นี่

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร โดยออกเป็น 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้รายงานต่อที่ประชุมครม. ถึงการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดิน และกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบว่าจะมีพื้นที่ครอบคลุม 11 เขตของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมทั้งสิ้น 29 แขวง 

 

ภาพประกอบข่าว โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ

โดยกระทรวงคมนาคม ระบุเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎหมายว่า เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชน โดยจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

อีกทั้งจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งที่เป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ขณะเดียวกันยังเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่อการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ จึงได้เสนอกฎหมายเข้ามายังครม. โดยมีกำหนดใช้บังคับ 4 ปี

 

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 13.4 กิโลเมตร

สำหรับรายละเอียดของการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทั้ง 29 แขวง ใน 11 เขตของกทม. มีรายละเอียดดังนี้

 • ที่ดินที่จะต้องเวนคืน ประมาณ 380 แปลง 
 • อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนประมาณ 400 หลัง

11 เขต กทม. เวนคืนที่ดิน

สำหรับเขตที่ดินที่จะเวนคืน ทั้ง 29 แขวง ใน 11 เขตของกทม. มีรายละเอียดดังนี้

 • แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
 • แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
 • แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
 • แขวงชนะสงคราม แขวงบ้านพานถม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
 • แขวงวัดโสมนัส แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 • แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
 • แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
 • แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 • แขวงรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง